Tilbake

CIGRE – mangeårig samarbeid med IEC

Mark Waldron som er leder for CIGRE TC skrev nylig en artikkel i «SMB Newsletter» som er talerør for styret i IEC. Waldrons innlegg tydeliggjør arbeidsdelingen som har vært mellom CIGRE og IEC helt siden førstnevnte startet opp i 1921, nær 15 år etter at IEC så dagens lys.

Cigré

Forholdet mellom CIGRE og IEC er absolutt en av de lengste stående samarbeid for begge organisasjonene – det har vart i nesten hundre år. CIGRE (en fransk forkortelse for International Council on Large Electric Systems) ble grunnlagt i 1921 for å gi en teknisk plattform for utvikling av elektrisitetsnettverk og systemer som helhet. CIGRE ble komplementær til IEC, som var etablert med et bredere mandat for elektrisk teknologi, standardisering av enheter og relaterte aspekter. IEC arbeider dessuten med et videre mandat enn CIGRE, som konsentrerer seg om kraftsektoren.

I 1921 hadde CIGRE fem Studieutvalg (SCS) som arbeidet med isolerende oljer og materialer, brytere, isolatorer, kjøreledninger og overspenninger. Organisasjonen består av 16 underkomiteer med totalt 230 underliggende arbeidsgrupper. Det nåværende ansvarsområdet er svært lik den opprinnelige CIGRE mandat – å fremme internasjonalt samarbeid mellom eksperter ved å dele kunnskap og sammen finne løsninger for å forbedre elektriske kraftsystemer. CIGRE produserer ikke-standarder og mens mange av de tekniske dokumentene som er produsert er av stor teknisk interesse, er de ikke innrettet mot standardisering.

CIGRE utvikler imidlertid ofte og publiserer materiale som danner det tekniske og vitenskapelige grunnlaget for standardisering. I denne forbindelse er det langvarige, sterke relasjoner mellom enkelt CIGRE SC’er og IEC TC som arbeider i samme felt. Et aktuelt eksempel er underlaget levert av CIGRE SC A3 til IEC SC17A som bidrar til bedre å forstå det tekniske forutsetningene for kravutforming til høyspenningsbrytere. Der er mange flere slike eksempler. CIGRE samarbeider også med IEC på et mer strategisk nivå via medlemskap i SMB og ACTAD hvor CIGREs tekniske og vitenskapelige ekspertise bidrar til den strategiske retning av standardisering innen kraftsektoren.

Nyere eksempler på mer strategisk engasjement inkluderer:

  • Felles IEC og CIGRE koordineringsgruppe (JICCG) som adresserer de tekniske standardiseringsspørsmål i forbindelse med utvikling av Ultra High Voltage (UHV). Utviklingen skjer primært i Kina, Japan og India og de to organisasjonene bidrar til at utbyggingen er i samsvar med god internasjonal forankring. CIGRE bidrar til IEC White Paper Strategisk Asset Management of Power Networks og påfølgende, pågående bidrag til SMB-debatt når det gjelder behovet for å etablere en potensiell ny TC på dette feltet.
  • Felles arrangementer som CIGRE-IEC Colloquium på EHV og UHV (AC & DC) ble nylig avholdt i Montreal, og i fellesskap sponset International Symposium om utvikling av elektrisk infrastruktur i Sub-Sahara i Afrika, som arrangeres i Cape Town i 2015.

I dag gjennomgår kraftsektoren raskere og omfattende teknologisk utvikling enn noen gang i historien og optimal bruk av en begrenset fagkompetanse er kritisk. Fortsatt samarbeid mellom organisasjonene med komplementær ferdigheter, som for eksempel IEC og CIGRE, er en mulighet til å gjøre et forbedret bidrag til fremtidig suksess, langt utover hva hver organisasjon kan oppnå i isolasjon.

Cigre - IEC logo

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Et historisk blikk på IEC TC 3 

Dato
24.01.2024

Bli en Young Professional i Kairo!

Dato
13.04.2023