Tilbake

Elektrostandardiseringen for skip og offshoreinnretninger planlegges

Lederne av arbeidsgruppene for elektrostandardiseringen for skip og offshoreinnretninger møttes i London 8. juni. Møtet ble holdt på IETs bygning «The Savoy Place», der de fleste av Storbritannias nasjonalkomitemøter relatert til TC18 holdes.

IET bygningen i London

Et av privilegiene man har som leder av en arbeidsgruppe er å delta i planleggingen av plenarmøtet som er det nærmeste man kommer en generalforsamling innenfor en teknisk komité. I London ble det dermed lagt planer for årets plenarmøte i Shanghai 21.-22. juni. Det dreier seg om viktige beslutninger for fremtidens standardiseringsprosjekter og ikke minst hvilke prioriteringer som skal utføres.

Møtet i London kalles CAG (Chairmans Advisory Group). Her stiller også leder og sekretær for underkomitéer. I London var dermed Riccardo Bucci fra Italia på plass, leder av SC18A – kabler for skip og offshoreinnretninger.

I tillegg til undertegnede sekretær i TC18 stilte Norge med Lars Barstad fra Siemens. Barstad leder arbeidsgruppen for primære DC-distribusjonssystemer. Dette er et av TC18s prestisjeprosjekter som får mye internasjonal oppmerksomhet.

Et annet prestisjeprosjekt, også ledet av en norsk  representant, er Subseaprosjektet. Steinar Midttveit fra Statoil vil om kort tid kunne sirkulere IECs første utkast til en internasjonal standard for elektrisk subseautstyr.

Fagsjef NEK og Sekretær TC 18, Arild Røed.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Internasjonal dag for verdens hav

Dato
07.06.2024

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Ørkenvandring snart over for landstrømsstandard? 

Dato
16.02.2024