Tilbake

NEKs representantskaps- og årsmøte 2016

NEK avholdt sitt formelle representantskapsmøte (generalforsamling) torsdag 26. mai med gjennomgang og godkjenning av årsberetning og regnskap for 2015. Møtet ble etterfulgt av et mer uformelt årsmøte med bred invitasjon til deltagelse.

Young Professionals 2015, Elisabeth N. Abilgaard, Statnett og Thaison VU ENI, Karsten Moholdt

Årsmøtet startet med en oppsummering fra styreleder Trond Sollie. Han fremhevet at 2015 ble nok et godt år i NEKs historie og påpekte at NEK har solid økonomi til å møte fremtiden.

Deretter fikk vi to korte innlegg fra sivilingeniørene Elisabeth N. Abilgaard, Statnett, og Thaison Vu ENI/Karsten Moholdt, som i 2015 var norske representanter som IEC Young Professionals under General Meeting i Minsk, Hviterussland. Begge to flotte representanter fra norsk næringsliv. De er også aktive i nasjonalt og internasjonalt normkomitearbeid under henholdsvis NK 22 Kraftelektronikk og NK 31 Elektrisk utstyr for eksplosjonsfarlige områder.

Avslutningsvis fikk vi presentert dagens hovedinnlegg ved senterleder Grete H. Coldevin, The Norwegian Smartgrid Centre, Trondheim, med tittel: Det norske kraftnettet mot 2025 – vil det være et smart energinett? Presentasjonene ble godt mottatt.

Årsmøtet ble avsluttet med felles middag som denne gangen ble avholdt på Grand Hotel, Oslo.

Relaterte artikler

Se alle nyheter
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Et historisk blikk på IEC TC 3 

Dato
24.01.2024