Tilbake

Energilovforskriftens § 3-5

I ovennevnte bestemmelse finner man henvisning til normer fastsatt av Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) for drift, vedlikehold og modernisering av konsesjonspliktige anlegg.

Energiloven
Høyspentmast

Forskriftsteksten eller veiledning er ikke konkret på hvilke normer som skal legges til grunn, men NEK har lagt til grunn at det må være normer knyttet til de tre begrepene: Drift, vedlikehold og modernisering.

NEK har utarbeidet et notat som viser mulige tolkninger av bestemmelsen, men dette er ikke endelig avstemt mot NVE. Så snart det foreligger avklaring i saken vil NEK komme tilbake med ny informasjon.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Standard 81346, hva og hvorfor?

Dato
21.03.2023
IEC

Storfint besøk i Nydalen

Dato
17.02.2023

Vår elektriske fremtid

Dato
28.11.2022