Tilbake

Energilovforskriftens § 3-5

I ovennevnte bestemmelse finner man henvisning til normer fastsatt av Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) for drift, vedlikehold og modernisering av konsesjonspliktige anlegg.

Energiloven
Høyspentmast

Forskriftsteksten eller veiledning er ikke konkret på hvilke normer som skal legges til grunn, men NEK har lagt til grunn at det må være normer knyttet til de tre begrepene: Drift, vedlikehold og modernisering.

NEK har utarbeidet et notat som viser mulige tolkninger av bestemmelsen, men dette er ikke endelig avstemt mot NVE. Så snart det foreligger avklaring i saken vil NEK komme tilbake med ny informasjon.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Digitalisering - nødvendig for å lykkes med havvind

Dato
17.10.2023

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Elsikkerhetskonferansen 31. oktober og 1. november

Dato
27.09.2023