Tilbake

NEK IEC 61850-serien

Månedens standard for april 2016 er NEK IEC 61850-serien, «Kommunikasjonsnett og systemer for automatisering i energiforsyningen». Serien er utviklet av IEC TC 57 og består i dag av 26 deler. Opprinnelsen til serien var mange års arbeid med «Utility Communications Architecture (UCA)» i IEEE/EPRI innenfor stasjonskontroll og grensesnitt for vern.

Første versjon av IEC 61850 i 2009 inkluderte således standarder for disse områdene. Senere er konseptene i IEC 61850 utvidet med innspill blant annet fra norsk fagmiljø og inkluderer nå også:

  • Modellering av vannkraftverk (IEC 61850-7-410) og distribuerte energikilder (IEC 61850-7-420)
  • Modellering av vindturbiner i IEC 61400-25 serien
  • Kommunikasjon mellom understasjoner i IEC 61850-90-1

Innenfor IEC TC57 og den norske speilkomiteen NK 57 foregår det arbeid med å se på harmonisering av IEC 61850 med IEC Common Information Model (CIM, IEC 61968/61970). De 2 seriene utfyller hverandre ved at IEC 61850 omhandler kommunikasjon med utstyr og systemer i felt mens IEC 61968/61970 omhandler informasjonsutveksling mellom sentrale systemer hos nettselskaper og kraftprodusenter.

Høyspentmaster

Foto: Statnett. Statnett har i flere år brukt IEC 61850 for kommunikasjon internt i kontrollanlegg for koblings- og transformatorstasjoner.

Flere av standardene i IEC 61850-serien er nye eller har blitt revidert til Edition 2 i løpet av 2015 og 2016. Standardserien består av følgende 26 standarder:

Del 1Introduction and OverviewNEK IEC/TR 61850-1:2013
Del 2GlossaryNEK IEC/TS 61850-2:2003
Del 3General requirementsNEK IEC 61850-3:2014
Del 4System and project managementNEK IEC 61850-4:2011
Del 5Communication requirements for functions and device modelsNEK IEC 61850-5:2013
Del 6Configuration description language for communication in electrical substations related to IEDsNEK IEC 61850-6:2010
Del 7.1Basic communication structure – Principles and modelsNEK IEC 61850-7-1:2011
Del 7.2Basic information and communication structure – Abstract communication service interface (ACSI)NEK IEC 61850-7-2:2010
Del 7.3Basic communication structure – Common data classesNEK IEC 61850-7-3:2011
Del 7.4Basic communication structure – Compatible logical node classes and data object classesNEK IEC 61850-7-4:2010
Del 7.410Basic communication structure – Hydroelectric power plants – Communication for monitoring and controlNEK IEC 61850-7-410:2015
Del 7.420Basic communication structure – Distributed energy resources logical nodesNEK IEC 61850-7-420:2009
Del 7.510Basic communication structure – Hydroelectric power plants – Modelling concepts and guidelinesNEK IEC 61850-7-510:2012
Del 8.1Specific communication service mapping (SCSM) – Mappings to MMS (ISO 9506-1 and ISO 9506-2) and to ISO/IEC 8802-3NEK IEC 61850-8-1:2011
Del 9.2Specific communication service mapping (SCSM) – Sampled values over ISO/IEC 8802-3NEK IEC 61850-9-2:2011
Del 9.3Precision time protocol profile for power utility automationNEK IEC/PAS 61850-9-3:2015
Del 10Conformance testingNEK IEC 61850-10:2013
Del 80.1Guideline to exchanging information from a CDC-based data model using IEC 60870-5-101 or IEC 60870-5-104NEK IEC/TS 61850-80-1:2009
Del 80.3Mapping to web protocols – Requirements and technical choicesNEK IEC/TR 61850-80-3:2015
Del 80.4Translation from the COSEM object model (IEC 62056) to the IEC 61850 data modelNEK IEC/TS 61850-80-4:2016
Del 90.1Use of IEC 61850 for the communication between substationsNEK IEC/TR 61850-90-1:2010
Del 90.2Using IEC 61850 for communication between substations and control centresNEK IEC/TR 61850-90-2:2016
Del 90.4Network engineering guidelinesNEK IEC/TR 61850-90-4:2013
Del 90.5Use of IEC 61850 to transmit synchrophasor information according to IEEE C37.118NEK IEC/TR 61850-90-5:2012
Del 90.7Object models for power converters in distributed energy resources (DER) systemsNEK IEC/TR 61850-90-7:2013
Del 90.12Wide area network engineering guidelinesNEK IEC/TR 61850-90-12:2015

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Digitalisering - nødvendig for å lykkes med havvind

Dato
17.10.2023