Tilbake

NEK 405-10 Elkontroll i fiske-, fangst- og lastefartøy

NEK 405-serien er i ferd med å få et godt fotfeste i elektrobransjen.

Fiskebåter i Lofoten
Jarle Sørås

Utviklingen er delvis drevet av at etterspørsel i markedet øker, delvis av det sterke fokuset fra forsikringsbransjen på elkontroll og delvis av at stadig flere i bransjen har oppdaget at elkontroll kan være et lønnsomt forretningsområde. Videre at det er en fin måte å få til kontinuitet i kunderelasjonene.

Komite NK 219 som forvalter NEK 405-serien, har respondert positivt på en henvendelse fra DSB om å lage en norm for elkontroll i ovennevnte type fartøy. DSB ønsker at ordningen skal erstatte dagens regime for tilsyn med fartøy under 15 meter, som i dag forvaltes av direktoratet. Arbeidet med utvikling av normen startet så vidt opp rett før nyttår og pågår i disse dager for fullt. NEK vil anslå at den nye delnormen kan være på plass innen årsskiftet.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Landstrømsforum markerer seg

Dato
31.03.2023

Nye publikasjoner for havbruk- og fiskerinæringen

Dato
23.03.2023

En av verdens største skipsflåter skal bli karbonfri

Dato
17.02.2023