Tilbake

NEK TS 606:2016 Cables for offshore installations – halogen-free low smoke and flame-retardant / fire-resistant (HFFR-LS)

Cables for offshore installations – Halogen-free low smoke and flame-retardant / fire-resistant (HFFR-LS)

NEK TS 606:2016, er endelig klar for publisering. Denne 5. utgaven erstatter utgave 4 fra 2009. Spesifikasjonen benyttes over store deler av verden og har et internasjonalt preg. NEK TS 606 er utarbeidet av normkomite NK 18A og publiseres kun på engelsk.

NEK TS 606 spesifiserer en rekke kabeltyper som egner seg spesielt for maritime miljøer i petroleumsindustrien. Kravene baserer seg på IEC 60092 -350, -360 og -370 –seriene som også er utviklet med hensyn på offshore-installasjoner

Hensikten med NEK TS 606 er å gi brukeren et utvalg av kabler som tilfredsstiller kravene for mobile og faste offshore-installasjoner.

NEK TS 606 har blant annet strengere krav og tester for «Enhanced oil resistance» og «Mud resistance» enn det IEC 60092-360 krever. Spesifikasjonen beskriver også testmetoder for «Hydrocarbon (HC) fire resistant cables» og «Jet Fire (JF) resistant cables».

Forgjengeren til NEK TS 606 var publikasjonen «Recommended Practice for Specification of Cables», utgitt av Oljeindustriens Landsforening (OLF), som nå er Norsk Olje & Gass. Bakgrunnen for denne spesifikasjonen var industriens behov for å begrense antallet standardiserte kabler som ble benyttet i offshore industrien på slutten av 80-tallet. Ansvaret for spesifikasjonen ble overtatt av NEK og den første utgaven ble publisert som en norsk elektroteknisk norm NEK 606 i 1993. Ettersom standarden inneholdt et komplett sett med spesifikasjoner tilpasset offshore-miljøet trengte ikke avtaleparter lage sin egen spesifikasjon før kontraktinngåelse, men vise til at det skulle benyttes kabler iht NEK 606. Dette sparte tid, ressurser og behovet for spisskompetanse i innkjøpsleddet ble redusert.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Ørkenvandring snart over for landstrømsstandard? 

Dato
16.02.2024

Skipsfarten må redusere utslippene – elektrifisering er løsningen 

Dato
31.01.2024