Tilbake

Månedens komité – NK 18A Elektriske kabler for skip og flyttbare og faste offshore-innretninger

NK 18A har det siste året jobbet på spreng for å få ferdig 5. utgave av NEK TS 606 – Cables for offshore installations – Halogen-free low smoke and flame-retardant / fire-resistant. I Januar ble arbeidet endelig ferdig og komiteen fortjener all ære for arbeidet som er lagt ned.

NK 18A består av eksperter fra det toneangivende tekniske miljøet i Norge relatert til offshorekabler. Komiteen ledes av Ivar Bull fra DNV og NEK støtter opp med fagsjef Arild Røed som sekretær i komiteen. NK 18A behandler i hovedsak dokumenter fra IEC TC 18A. De aller fleste IEC-standarder for kabler er samlet i IEC TC20, men IEC TC 18A er et unntak og har ansvaret for krav til kabler som spesifikt skal benyttes på skip og offshore-innretninger.

I Norge er det NK 18A som behandler alle dokumenter fra IEC TC 18A og utgjør NEKs stemme på vegne av Norge. I tillegg til dette ansvaret har NK 18A ansvaret for utgivelsen av NEK TS 606 som er en svært viktig spesifikasjon i mange deler av verden som er involvert i petroleumsaktiviteter i maritime miljøer.

Borreplattform

IEC TC 18A er en underkomite av hovedkomiteen IEC TC 18 som i hovedsak setter krav for elektriske installasjoner på skip og offshore-innretninger. NEK har et spesielt ansvar internasjonalt på dette området. På Norges vegne administrerer NEK sekretariatet i TC18, fagsjef Arild Røed er utpekt som sekretær.

Les mer om NEK TS 606 i månedens standard 2016 – januar

Mer info om NK 18A

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Ørkenvandring snart over for landstrømsstandard? 

Dato
16.02.2024

Skipsfarten må redusere utslippene – elektrifisering er løsningen 

Dato
31.01.2024