Tilbake

Elektriske installasjoner ombord på skip

IECs tekniske komité for skip og faste og flyttbare offshore-enheter (TC18) hadde sitt årlige CAG-møte (Chairmans Advisory Group meeting) 6. november 2015. CAG er en gruppe som består av TC18s leder, sekretær, alle arbeidsgruppeledere samt leder og sekretær i underkomiteen SC18A.

Skip i fart

Norge stilte med sekretæren i TC18, Arild Røed (NEK); leder av arbeidsgruppen MT18 for offshore standardene IEC 61892, Geir Bull-Njaa (NEK); samt representant for arbeidsgruppen AHG32 som utvikler standarder for DC-distribusjon på skip, Lars Barstad (Siemens). CAG gjør opp status på alle prosjekter i TC18 og legger planer for neste plenarmøte (årsmøte) der medlemsnasjonenes delegater vil møte.

Flere av TC18s standarder er gamle og utdaterte, samtidig som flere nylig har blitt publisert. En utfordring er at dette skaper store forskjeller i struktur og innhold. I skipsserien IEC 60092 er det endringer i flere av standardene som påvirker installasjonskravene angitt i IEC 60092-401. Dette gjør at oppdateringen av del 401 lar vente på seg. Samtidig blir dette en viktig oppdatering som bl.a. vil påvirke NEK 410.

Se hele NEK IEC 60092 serien

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Ørkenvandring snart over for landstrømsstandard? 

Dato
16.02.2024

Skipsfarten må redusere utslippene – elektrifisering er løsningen 

Dato
31.01.2024