Tilbake

Ny veiledning om fiberoptisk aksess til bruker, NEK TR 750, nå i salg!

Det har de seneste årene vært en meget stor økning i utbygging av FTTx –nett og det forventes fortsatt stor vekst i dette fagområdet. En veiledning for å etablere fiberoptisk aksess til bruker NEK TR 750:2015, er derfor nå i salg i nettbutikken.

Forsidebilde NEK 750:2015

Samfunnet er avhengig av bredbåndsinfrastruktur for å fungere. Dette gjelder både innen private, offentlige og næringsmessige anvendelser. Moderne bredbåndsinfrastruktur er i dag så å si ensbetydende med fiberoptiske anlegg.

Med FTTx menes:

  • FTTC: Optisk fiber til endefordeler for videre distribusjon av signaler
  • FTTB: Optisk fiber til bygningen
  • FTTH: Optisk fiber til hjemmet
NEK 750:2015

Mange av bredbåndsnettene som er bygget ut er ofte planlagt og installert på en måte som gjør at feilhyppigheten er økende og at levetiden kan bli begrenset. Eksempler på dette er dårlig planlagte fremføringsveier, kummer og brønner som fylles med vann, mangelfull testing og dokumentasjon av anlegget, mm

Dette medfører også at samarbeid mellom operatører eller overtakelse av infrastruktur kan være uforutsigbar mht. kvalitet og kapasitet.

NEK TR 750 er et verktøy for planlegging og installasjon av fiberoptiske bredbåndsnett frem til brukere. (FTTX nett). NEK TR 750 sikrer en enhetlig struktur og er med på å høyne kvalitetsnivået på bredbåndstrukturen i Norge. Noe som også gir lengre levetid. NEK TR 750 beskriver de ulike former for FTTx som finnes og gir en forståelse for hvor og hvordan disse nettene passer inn i ny og eksisterende infrastruktur. NEK TR 750 er også med på å øke standardiseringen innen FTTX-nett. Dette gir økt forutsigbarhet for aktører som ønsker å leie, kjøpe eller inngå samarbeid om bruk av FTTX-nett til overføring av tjenester.

NEK TR 750 gir anbefalinger og angir grunnleggende krav som må stilles til en moderne infrastruktur for å møte dagens og fremtidens krav til kapasitet, avstand og kvalitet.

NEK TR 750 omtaler også de sikkerhetsmessige aspektene som må ivaretas i en moderne fiberoptisk infrastruktur for at det private og offentlige samfunnet til enhver tid skal være oppkoblet og i drift.

NEK TR 750 gir også retningslinjer og føringer for hvordan test og dokumentasjon av den fiberoptiske infrastrukturen.

NEK TR 750 omfatter:

  • Planlegging av område- og aksessnett
  • Etablering av noder og tilkobling av brukere
  • Planlegging og etablering av fremføringsveier
  • Planlegging av effektbudsjett
  • Anbefalte fibertyper og installasjonsmateriell

NEK TR 750 er basert på CLC/TR 50510:2012, som er utarbeidet av CLC/TC 86A, Optical fibre and optical fibre cables

Veiledningen er oversatt til norsk, bearbeidet og tilpasset norske forhold av Normkomite NK  86.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

NEK 703 gir krav for å ivareta miljøet ved drift av datasentre

Dato
16.05.2024

Ny NEK 700 - Informasjonsteknologi lanseres

Dato
16.05.2024

Besøk NEK på Eliaden 28-30 mai!

Dato
16.05.2024