Tilbake

Energilovforskriftens § 3-5

Energilovforskriftens § 3-5, 3. ledd har en formulering om plikter for konsesjonær med hensyn til drift, vedlikehold og modernisering av konsesjonspliktige elektriske anlegg: Det stadfestes at «normer vedtatt av Norsk Elektroteknisk Komité (NEK) og Standard Norge om drift, vedlikehold og modernisering av elektriske anlegg følges, med mindre det kan dokumenteres at andre metoder gir tilfredsstillende driftssikker stand»

Behov for avklaring

Foto: Leif Aanensen

NEK har fått en del spørsmål fra sektoren om hvilke normer man antar bestemmelsen viser til. Det er imidlertid NVE som bestemmer forvaltningspraksis for ovennevnte bestemmelse. NEK har likevel foretatt en kartlegging av hvilke normer eller normserier som kan være aktuelle. På bakgrunn av den prosessen er det oversendt et notat til NVE hvor man lister opp aktuelle normer som i prinsippet kan omfattes av bestemmelsen. Formålet med notatet er å tjene som saksunderlag for NVEs vurdering av saken.

NEKs videre planer

Når ønsket forvaltningspraksis fastsettes av NVE kan NEK bidra med en økt tilgjengelighet til de relevante standardene.

Vi ønsker å bidra til at normene NVE mener dekkes av forskriftsbestemmelsen er lett tilgjengelig for bransjen. Når det foreligger en avklaring, vil vi arbeide med å gjøre det hele oversiktlig og brukervennlig

sier fagsjef Leif T. Aanensen hos NEK.

Energilovforskriftens § 3-5

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Digitalisering - nødvendig for å lykkes med havvind

Dato
17.10.2023