Tilbake

Verdens fremste utmerkelse innen elektroteknikk

Verdens fremste utmerkelse innen elektroteknikk, IEC Lord Kelvin Award, ble tildelt dr. Shuji Hirakawa fra Toshiba under IEC General Meeting i Tokyo i november 2014.

IEC Lord Kelvin Award

Han fikk prisen for sitt mangeårige arbeid innen internasjonal standardisering for å fremme global handel og utvikling.

Under dr. Hirakawas ledelse (2004-10) har IEC TC 100 – Kabelsystemer for lyd, bilde og mulitimediasignaler, utviklet seg til å bli IECs største tekniske komité. Han har også vært initiativtager til opprettelse av ny komité, TC 120 Elektriske energilagringssystemer. Det kan videre nevnes at under hans initiativ ble USB-spesifikasjoner omgjort til internasjonale IEC-standarder.

Utmerkelsen er oppkalt etter engelskmannen Lord Kelvin som var IECs første president fra 1906. Han var en fremragende oppfinner og vitenskapsmann.

Les mer på IEC News release

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Bli en Young Professional i Kairo!

Dato
13.04.2023

Landstrømsforum markerer seg

Dato
31.03.2023

Høring – Amendement 1:2022 til NEK 502:2016

Dato
01.02.2022