Tilbake

Angående omtale i IEC Young Professional (YP) Newsletter

I siste utgave av IEC YP Newsletter er det en lang og interessant artikkel om Jon-Steinar Hanstad, som var IEC Young Professionals fra Norge i 2013. Han er ansatt i Nelfo og er medlem av den norske komiteen NK 64.

Morgendagens ledere

Sammen med IEC støtter NEK norsk deltagelse i et program for utvikling av kompetanse og erfaring innen internasjonal standardisering. Denne artikkelen belyser historiene til flere av Young Professionals som har fått økt sin IEC deltagelse etter at de har deltatt på IEC YP workshops.

Formålet med IEC YP-programmet er å hjelpe deltagerne til å bli mer involvert i IEC aktiviteter og standardiseringsarbeid og IEC håper at dette initiativet vil inspirere og støtte deltagerne i sin innsats for å gjøre dette.

Under kan du lese nyhetsbrevet som IEC har skrevet, samt lese artikkelen i «IEC YP Newsletter». Vi har også før hatt et intervju med Jon-Steinar Hanstad.

Se IEC YP Newsletter

Se videoen med Jon-Steinar Hanstad

Intervju fra NEKs hjemmeside

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Hva betyr?? Electropedia gir svaret.

Dato
06.06.2023

Bli en Young Professional i Kairo!

Dato
13.04.2023

Landstrømsforum markerer seg

Dato
31.03.2023