Tilbake

Ladere og BigData – om hvordan standarder påvirker vår verden

Kilden for denne artikkelen er IEC e-tech, oversatt til norsk av NEK.
Vårt moderne liv er mer og mer sentrert om IT, enten det er å kjøpe en flybillett, gjøre reservasjoner, betale regninger, lese nyheter, se en film eller laster ned musikk.

IEC, ladere og BigData - om hvordan standarder påvirker vår verden

Mange daglige aktiviteter blir utført over internett, via datamaskiner, bærbare datamaskiner og tabletter. IEC, og på nasjonalt nivå NEK, arbeider for å utvikle internasjonale standarder som sikrer kompatibilitet mellom variert teknologi, sikkerhet og pålitelighet for alle brukere.

Mindre avfall og mindre styr med en enkelt ekstern lader

Mange bruker flere gadgets daglig, hvor hver av disse har ulike strømladere. En felles ekstern lader som dekker et bredt spekter av bærbare datamaskiner og ville spare brukeren for mye styr. Like viktig er imidlertid betydelig reduksjon av e-avfall knyttet til strømforsyninger.

Den publiserte Tekniske spesifikasjoner IEC TS 62700, DC strømforsyning for bærbare datamaskiner, gjør akkurat dette. Det omfatter forhold som kontakten og pluggen, og samtidig sikre sikkerhet, interoperabilitet, ytelse og miljøhensyn.

Går i riktig retning

På et lignende tema ønsker IEC velkommen en avgjørelse fra Europaparlamentet om å bygge inn universallader Standard for datakompatible mobiltelefoner i lov i EU innen 2017. Den internasjonale standarden IEC 62684, ivaretar behovene som skisseres fra parlamentets side.

Det gir en god løsning på spørsmål om e-avfall og forbrukernes erfaring om at det kreves forskjellige ladere for hver mobiltelefon, blant annet for oppgraderte modeller.

Standardiserings brikke i store data puslespill

Hva er big data? En definisjon er den massive volum av strukturerte og ustrukturerte data som er så stort at det er vanskelig å behandle ved hjelp av tradisjonelle database teknikker. Ledere fra næringsliv, akademikere og myndigheter har imidlertid enige om at det er potensial for store data i å utvikle bedre og mer informerte beslutninger. Men kompleksiteten i å utlede nyttig informasjon fra et hav av store data utgjør en stor utfordring.

Hvor kommer standardisering inn?

ISO / IEC JTC (Joint Technical Committee) 1: Informasjonsteknologi har skapt ISO / IEC JTC 1 Study Group on Big Data (BD-SG), som ser på standardisering i håndtering av store data arbeider med temaet. Blant oppgavene de ser på er:

  • Kartlegging eksisterende informasjons- og kommunikasjonsteknologi for viktige teknologier og relevante standarder, modeller, bruksmåter og scenarier for store data,
  • identifisere viktige begreper og definisjoner,
  • vurdere dagens status av store datastandardiserings markedets krav, identifisere standarder hull, og
  • foreslå prioriteringer innen standardisering

Jim Melton, leder av ISO / IEC JTC 1 / SC 32: Dataforvaltning og utveksling, sa: “Dette er en veldig spennende tid å være involvert i IT-standardisering. Jeg tror virkelig at ta opp de problemer, utfordringer og muligheter knyttet til store data kan skape et paradigmeskifte. ”

Gruppen er ventet å komme med anbefalinger for fremtidige standarder utvikling på 2014 ISO / IEC JTC 1 plenum i Abu Dhabi i november.

Fremtiden for nettskyen ligger i standarder

I en verden oversvømt av informasjonsteknologi produkter fra flere leverandører, er det takket være internasjonale standarder og deres grensesnitt at disse produktene kan samhandle.

Nettskyen (Cloud computing), innebærer bruk av ressurser som ikke eies, kontrolleres eller vedlikeholdes av en enkelt bruker, men hvor ressurser via et nettverk er delt mellom et fellesskap av brukere. Som beskrevet i sin definisjon i ISO / IEC 17788 utkast standard, er nettskyen et paradigmeskift for å gi økt ytelse til brukerne.

Det er sterke krav til standarder, spesielt fra myndighetene fordi nettskyen har potensial til å forstyrre konkurransesituasjonen for IT-produkter og tjenester i markedet.

Allerede i 2009 så ISO / IEC JTC 1 konturene av denne nye teknologien og etablerte underutvalg SC 38: DAPS (distribuert program plattformer og tjenester), for å ta tre hovedområder – web-tjenester, tjenesteorientert arkitektur og nettskyen. Fem år senere, er det stort fokus på nettskyen. En ny studie gruppe startet i 2013 er å se på fremtidig arbeid på dette området, herunder å bestemme hvilke standarder er nødvendig.

ISO / IEC JTC1 / SC 38 er unikt tilpasset til å tjene som en konsolideringen av nettskyen, med sentrale aktører fra næringsliv og myndigheter er involvert.

Artikkelen er oversatt fra e-tech.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Et historisk blikk på IEC TC 3 

Dato
24.01.2024

Bli en Young Professional i Kairo!

Dato
13.04.2023