Tilbake

Statnett på plass under IEC GM 2014

NEK tok en prat med Dejan Susa under en pause i komiteen TC 14 krafttransformatorer. Susa har vært aktiv som norsk representant i TC 14 siden 2007, han er også leder for en gruppe som bearbeider og vedlikeholder en av komiteens delstandarder.

Transformator

Vi spurte Susa i hvilken grad IEC standardene brukes av Statnett i deres daglige arbeid?

Standardene fra IEC brukes aktivt av Statnett i forbindelse med anskaffelser og drift, ikke bare i forhold til krafttransformatorer, men også for andre tekniske anskaffelser og aktiviteter. Vi kan ha behovet for å supplere standardene med tilleggskrav, men de utgjør uansett grunnmuren, sier Susa.

Susa forteller at de er et fagteam på 6 personer på Statnett som arbeider med utvikling på krafttransformatorområdet. Disse arbeider tett sammen med de som står for planlegging og for senere drift. Det finnes flere grupper som har spesialisert seg på andre systemkomponenter innen Statnett sitt fagområde. Det er tett samarbeid på tvers av disse gruppene kan Susa fortelle.

Felles for alle er av vi støtter oss på internasjonalt anerkjente standarder. Hvis vi ikke finner tilstrekkelig underlag hos IEC, supplerer vi gjerne med dokumenter fra IEEE. De har noen gode og supplerende dokumenter innen mitt fagområde, fortsetter Susa.

NEK deltok i TC 14 møte og kunne tydelig se at Susa hadde et godt kontaktnett i komiteen. Han ble hyppig konsultert under møtets gang. Susa sitt lederskap i vedlikehold og bearbeiding av IEC 60076-7 skaffer han en bred kontaktflate. Hva driver gruppen din med Dejan?

Vi vedlikeholder og oppdaterer delstandarden IEC 60076-7. Denne delen er «loading guide» for kraft transformatorene. Den samler «best practice» i forhold til drift og delvis i forhold til anskaffelse av transformatorer. En fagmessig god drift av transformatorer øker påliteligheten og levetiden til slike komponenter. Gitt deres viktige rolle i vårt system så bør det være forståelig at vi er opptatt av dette, konstaterer Susa.

Dejan Susa, Statoil

Foto: Dejan Susa, Statnett

Som deltaker og som leder i et såkalt «maintanace team» arbeider Susa sammen med tilsvarende eksperter fra ulike deler av hele verden. Det gjør at erfaringer fra ulike krevende driftsituasjoner kan bringes til torgs.

Vi deler enkelte utfordringer med land som ligger langt nord eller langt sør, nemlig mulige store termiske effekter på grunn av såkalt GIC (Geomagnetic Induced Current). Sistnevnte er mulig induksjon av strømmer i overføringsnettet i forbindelse med solstormer. Dette er forhold som er en felles utfordring og som har en felles løsning. Vi må også passe på å ta hensyn til de norske forholdene, dvs. lav omgivelsestemperaturen, slår Susa fast.

Hvordan fungere den norsk komiteen?

Vi har møter 4-5 ganger i året. Der møter jeg andre norske eksperter på krafttransformatorer. Vi behandler og tar stilling til norske synspunkter på utkast til nye eller justerte standarder. Siden vi senere skal bruke dem, er det et poeng for oss at de er best mulig,avslutter Susa.

NEK avdekket under samtalen at Susa også var aktiv i komiteen før 2007, men da som representant for Australia. Han kom til Norge som forsker hos Sintef Energi, før han for noen år siden startet hos Statnett.

NEK la merke til den gode stemningen i komiteen. Dette var eksperter som har møtt hverandre i en årrekke og som kjenne hverandre godt.

Det var mitt første møte i TC 14, et spennende opplevelse. Man sitter sammen med verdens fremste eksperter innen dette feltet. Her er de fremfor alt fagfolk som finner felles løsninger, selv om de til daglig kan være harde konkurrenter. De var utrolig åpner for nye deltakere, noe jeg selv opplevde, sier fagsjef Leif T. Aanensen som deltok sammen med Susa i møtet.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Et historisk blikk på IEC TC 3 

Dato
24.01.2024

Bli en Young Professional i Kairo!

Dato
13.04.2023