Tilbake

NEK deltar i IECs program for «Young Professionals»

Fra Norge deltar sivilingeniør Hana Y. Assefa, Statnett, og Ph.D Marcel C. de Castro, FMC Technologies, Kongsberg.

Young Professinals

Begge har et aktivt forhold til internasjonal standardisering gjennoms sitt profesjonelle arbeid. Som medlem i IEC har NEK anledning til å ha med inntil to fra Norge i IECs ungdomsutviklingsprogram, Young Professionals. Programmet retter seg mot yngre mennesker hvor aldersgrensen oppad er satt til 35 år. Hensikten er å stimulere til deltagelse og rekruttere tekniske eksperter til standardiseringsarbeidet.

Arrangementet med et tredagers tettpakket program, er en del av IECs årlige General Meeting, som for tiden finner sted i Tokyo.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Bli en Young Professional i Kairo!

Dato
13.04.2023

Landstrømsforum markerer seg

Dato
31.03.2023

Høring – Amendement 1:2022 til NEK 502:2016

Dato
01.02.2022