Tilbake

NEK deltar i IECs program for «Young Professionals»

Fra Norge deltar sivilingeniør Hana Y. Assefa, Statnett, og Ph.D Marcel C. de Castro, FMC Technologies, Kongsberg.

Young Professinals

Begge har et aktivt forhold til internasjonal standardisering gjennoms sitt profesjonelle arbeid. Som medlem i IEC har NEK anledning til å ha med inntil to fra Norge i IECs ungdomsutviklingsprogram, Young Professionals. Programmet retter seg mot yngre mennesker hvor aldersgrensen oppad er satt til 35 år. Hensikten er å stimulere til deltagelse og rekruttere tekniske eksperter til standardiseringsarbeidet.

Arrangementet med et tredagers tettpakket program, er en del av IECs årlige General Meeting, som for tiden finner sted i Tokyo.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Et historisk blikk på IEC TC 3 

Dato
24.01.2024

Bli en Young Professional i Kairo!

Dato
13.04.2023