Tilbake

TC3 – Information structures and elements, identification and marking principles, documentation and graphical symbols

Arbeidet til TC3 omfatter identifikasjon, merking, dokumentasjon og grafiske symboler. Komiteen er en av IECs eldste komiteer, noe som også beskriver betydningen av komiteens arbeid. Man kommer ikke langt med god planlegging og senere forvaltning av elektriske systemer med mindre man kan dokumentere det på en strukturert måte. Dette er midt i kjernen av TC3s arbeidsområde. De skaper en enhetlig ramme rundt en strukturert beskrivelse av system og systemkomponenter.

Eirik Selvik

Komiteleder Eirik Selvik

Komiteen hadde sitt hovedmøte i Tokyo 7. november 2014. Nytt av året er at komiteen nå har en norsk formann: Eriks Selvik. Selvik har lang fartstid innen standardiseringsarbeid – også fra TC3. Han forventes å tilføre komiteen viktige bidrag, både av faglig og administrativ karakter. NEK er meget fornøyd med det norske formannskapet.

Arbeidsprosesser i gang

TC3 arbeider med følgende saker for tiden:

IEC 60617 Ed. 0.0Maintenance of IEC 60617
IEC 61175-1 Ed. 1.0Industrial systems, installations and equipment and industrial products, designation of signals – Part 1: Basic rules
IEC 81346-2 Ed. 2.0Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Structuring principles and reference designations – Part 2: Classification of objects and codes for classes
IEC 82079-1 Ed. 2.0Labelling of cables and cores
IEC/TS 62515 Ed. 1.0Requirements concerning the interoperability between electromechanical and electrical applications inCAx-systems
ISO 81346-10 Ed. 1.0Information structures, documentation and graphical symbols
ISO 81346-12 Ed. 1.0Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Structuring principles and reference designations – Part 12: Buildings and building services
ISO 82079-2 Ed. 1.0Preparation of instructions for use – Structuring, content and presentation – Part 2: Plants and related systems
PWI 3-701 Ed. 1.0ISO 82045-4: Document management – Part 4: Archiving

Viktige saker

IEC 60617

Foto: IEC

Komiteens arbeid danner underlag for arbeid i mange øvrige komiteer. Symboler, identifikasjon, merking og dokumentasjon er grunnleggende elementer for å beskrive et elektrisk anlegg eller system på en ryddig og strukturert måte. Etter TC 3s oppfatning burde flere av standardene de forvalter ha status som horisontal standard, hvilket innebærer at andre komiteer må ta hensyn til disse.

De ulike arbeidsgruppene i komiteen redegjorde om fremdriften på prosjektene som er angitt i tabellen over og la frem spesielle utfordringer for komiteen for føringer eller råd. Enkelte av arbeidsgruppene savner tilgang til eksperter, noe som kan påvirke fremdriften.

Betydning av TC 3s arbeid sett fra norsk side

Komiteens arbeid er viktig fundament for konsis planlegging, forvaltning og dokumentasjon av systemer. Enhetlig symbolbruk er avgjørende for at symbolene skal bli forstått, likeledes er det viktig at merking og identifikasjon av anleggsdeler er enhetlig. Videre tjener en helhetlig struktur for dokumentasjon at man har bedre forutsetninger for å forstå anleggets sammensetning i hele levetiden og legge grunnlag for en best mulig forvaltning.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Et historisk blikk på IEC TC 3 

Dato
24.01.2024

Bli en Young Professional i Kairo!

Dato
13.04.2023