Tilbake

En ung profesjonell!

IEC har et program som kalles «Young Professionals» (YP). Dette programmet tar sikte på å introdusere yngre fageksperter til standardiseringsarbeid. Det er Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) som årlig peker ut to norske deltakere. Her kommer et intervju med Jon-Steinar Hanstad, YP i 2013.

Jon-Steinar Hanstad, YP 2013

Standarder danner grunnlag for verdiskapning

Standarder eller normer danner grunnlaget for en betydelig del av verdenssamfunnets verdiskapning; det være seg alt fra fremstilling av bygninger, elektriske anlegg, til produkter og utstyr. Derfor er kjennskap til systemet og hvordan man kan dra veksler på det i daglig arbeid viktig. NEK har snakket med en av de som var med i programmet fra norsk side i 2013.

På plass i New Dehli

Jon-Steinar Hanstad er til daglig ansatt hos NELFO, men brukte en ukes tid under IECs generalmøte i New Dehli i 2013. Vi spurte Jon-Steinar om hva som motiverte han til å bli med i programmet:

Det var faktisk sjefen min som kom med tilbudet om deltakelse. Det skyldes nok at han kjente min interesse for standardisering. NEK 400, som bygger på IEC dokumenter, er jo noe vi bruker som basis for et av NELFOs hovedprodukt – FEBDOK. Jeg synes det var spennende å få bedre oversikt over hvordan man arbeider i IEC systemet.

Han forteller også at deltakelsen i programmet har økt hans forståelse om hvorfor utvikling av standarder tar noe tid – mange fageksperter skal si sitt. Samtidig, når enighet først er oppnådd, står resultatet stødig. NEK stiller spørsmålet om deltakelsen har medført økt interesse for standardiseringsarbeid?

Absolutt. Jeg var jo som sagt interessert på forhånd, men har nå en helt annen innsikt i prosessene. Det er et imponerende apparat av fageksperter verden over som deltar i «maskineriet». Etter at jeg deltok i programmet har jeg gått inn i NK 64 som forvalter NEK 400. Dermed er jeg med og påvirker de tekniske rammebetingelsene for medlemmene våre i årene som kommer.

Hva vil du trekke frem som positivt ved å delta i standardiseringsarbeid?

Først og fremst at man kan støtte seg på erfaringer hos andre dyktig fagfolk. De deler gjerne av erfaringene sine i komitemøtene. Dessuten gir det meg et godt nettverk jeg også kan dra veksler på utenom møtene. Sammen utgjør komiteen en imponerende faglig bredde. Og så vil jeg legge til; deltakelsen gir oss innsikt i ting som er på gang, langt tidligere enn andre – det er viktig for oss.

Standarder og elbransjen

NEK snakker ofte om hvor viktig standarder/normer er for næringen. Betydningen kan likevel variere innen de ulike segmentene i bransjen. NEK spør derfor Jon-Steinar om han anser standarder/normer viktige for næringen han representerer?

Svært viktig. Mange tenker nok ikke over det til daglig, men NEK 400 danner grunnlag for stort sett alt arbeidet som utføres av våre medlemmer. At normsamlingen er basert på globale standarder gjør samtidig at medlemmene bygger anlegg etter et internasjonalt anerkjent nivå.

Noen godord til slutt?

En stor honnør til min arbeidsgiver NELFO for tilbudet jeg fikk. En del andre deltakere måtte bruke tid på overbevise sjefen om at dette var riktig prioritering. NELFO har lenge forstått den strategiske betydningen av standardene for bransjen. Derfor var det heller ikke vanskelig å følge opp i ettertid, når jeg spurte om anledning til deltakelse i en normkomite.

Gjennom programmet har jeg fått god innsikt i spillereglene og vil trolig kunne bidra enda bedre med disse kunnskapene, avslutter Jon-Steinar.

NEK sender også i år to representanter til IEC generalmøte, som denne gangen holdes i Tokyo, Japan. Vi håper og tror at de kan knytte viktige kontakter og forhåpentligvis blir godt motivert for å delta i de norske speilkomiteene i årene som kommer.

Hør og se mer

Jon-Steinar var en av dem som ble intervjuet av IEC i forbindelse med programmet. En video er lagt ut på Youtube. Hør han og andres kommentarer:

Video på Youtube med Jon-Steinar Hanstad

Relaterte artikler

Se alle nyheter
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Et historisk blikk på IEC TC 3 

Dato
24.01.2024