Tilbake

NEKs årsmøte ble avholdt 15.mai

NEKs årsmøte ble avholdt på hotell Continental som vanlig. De som var tilstede var representanter fra NEK’s styre, representantskap, normkomiteer, ansatte og spesielt inviterte gjester.

Årsmøtet fant sted etter at det formelle representantskapsmøtet (generalforsamling) var avholdt.

På dagsordenen sto styrets redegjørelse for virksomheten i 2013, samt beretning fra normkomiteene fra året som har gått. Det var styreleder Trond Sollie som ledet møtet.

I tillegg var det et faglig innslag ved Helge Seljeseth fra Sintef Energi som snakket om status på elkvalitet i det norske distribusjonsnettet. Et veldig interessant foredrag som viste hvordan tilstanden er i Norge i dag og med referanser til standarden NEK EN 50160 – Spenningskarakteristikker for elektrisitet levert fra offentlige distribusjonsnett.

NEK’s årsmøte 2014

Helge Seljeseth, Sintef Energi

Årsmøtet ble avsluttet med middag. Under middagen fikk professor dr. Einar Laukli, Universitetssykehuset i Nord-Norge tildelt den internasjonale utmerkelsen IEC 1906 Award. Einar Laukli er medlem av NK 29 – elektroakustikk og deltar aktivt på internasjonalt nivå i IEC TC 29 –  Electroacoustics. Tildelingen er gitt på grunnlag av aktiv medvirkning i internasjonalt standardiseringsarbeid innen audiometrisk utstyr siden 1993, herunder har han også ledet en arbeidsgruppe siden 2003.

Einar Laukli, Universitetssykehuset i Nord-Norge mottar IEC 1906 Award

Relaterte artikler

Se alle nyheter
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Et historisk blikk på IEC TC 3 

Dato
24.01.2024