Tilbake

Ny fagsjef hos NEK

Arild Røed begynte som fagsjef hos NEK 12.august. Han kommer fra elektroleverandøren Proxll AS der han ledet et team med prosjektledere bl.a. innen samferdselsprosjekter som ladeinfrastruktur for elbiler, signalanlegg og autopassanlegg.

Røed har også erfaring som produktansvarlig i Ensto Nor AS. Ensto er en anerkjent elektroleverandør i Europa som leverer høy- og lavspennings installasjonsmateriell. Røed har også en lengre tid i Nemko AS som er et norskbasert internasjonalt sertifiseringsselskap.  

Arild Røed er utdannet Høgskole-ingeniør elkraft ved Høgskolen i Oslo. Han har arbeidet med ledelse, salg, prosjektstyring, prosesstyring, personalansvar, elsikkerhet, normarbeid og kvalitetssikring.

Fra Nemko har Arild Røed kompetanse innen elsikkerhet og forståelse for produktstandarder og det internasjonale systemet rundt dette. Han har også erfaring fra internasjonalt arbeid og salg av markedsadgangstjenester

Som selger, produktansvarlig, og prosjektleder i elektrobransjen har Arild Røed kunnskaper om de kommersielle drivkreftene i lokale og internasjonale markeder. Han har i sine roller arbeidet med systematiske salgs- og prosjektmodeller i flere selskapsstrukturer

Røed vil ha spesielt ansvar for å følge opp normkomiteer innen fagfelt som maritime og eksplosjonssikre områder.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Gratis webinar om landstrøm og elektrisk skipsfart 16. oktober 

Dato
29.09.2023

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Elsikkerhetskonferansen 31. oktober og 1. november

Dato
27.09.2023