Tilbake

Fra 24. sept. til 6. okt. arrangerte NEK IEC GM 2012

IEC General Meeting som fant sted i perioden 24. september til 6. oktober på Lysaker og i Oslo, har hatt meget stor oppslutning. Nærmere 1200 delegater fra 86 nasjoner har vært påmeldt til et stort antall administrative og tekniske møter.

Utdeling til sponsorer på IEC General Assembly 2012

Dette er i særklasse det største standardiseringsarrangementet som har funnet sted i Norge noensinne. General Meeting falt sammen med feiringen av NEKs 100 års jubileum. NEK har gjennom år lagt tilside midler for å ha evne til å gjennomføre prosjektet. Like fullt har man vært avhengig av betydelig støtte utenfra.

Næringslivet har vist seg meget velvillig; elektroteknisk industri, energibedrifter med flere i alle størrelser, har sluttet opp om tiltaket. Noen er sponsorer i stort format, mens andre har bidratt med mindre beløp. Samlet sett har disse bidragene hatt vesentlig betydning for NEKs evne til å gjennomføre prosjektet på skikkelig vis. Vi er overbevist om at møtene har hatt stor betydning såvel for de internasjonale deltagerne som for norsk næringsliv og offentlig forvaltning.

NEK vil spesielt takke alle sponsorer og støttespillere for de midler som er stillet til disposisjon. NEK som organisasjon og norsk standardisering er kommet styrket ut av dette prosjektet. Fra det internasjonale miljøet er det høstet mange lovord om arrangementet.

Relaterte artikler

Se alle nyheter
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Et historisk blikk på IEC TC 3 

Dato
24.01.2024