Tilbake

Arbeid under spenning

Avbrudd i strømforsyningen er uønsket for alle parter. Det kan påføre både netteier og dens kunder uønskede kostnader. Ett alternativ til frakopling er å gjennomføre arbeid under spenning.

Dette er en anerkjent arbeidsmetode og har vært tillatt fra myndighetenes side i mange år. Forholdet er regulert i «forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg» (fse), under § 16. Forskriften krever at «arbeidet skal utføres etter anerkjente metoder og relevante arbeidsprosedyrer». Slike metoder og arbeidsprosedyrer er beskrevet i normserien NEK EN 50110.

Før netteier setter i gang slikt arbeid eller bestiller inn kompetanse fra ekstern entreprenør må det forutsettes tilstrekkelig opplæring av personell og strenge sikkerhetstiltak.

Kravene til oppetid for forsyningsnettet vil trolig øke i årene som kommer. De netteiere som ikke har en etablert strategi på området bør vurdere å skaffe seg kompetanse på området. Et viktig skritt i en slik retning er å gjøre seg kjent med aktuelle normer. Videre kan kompetansegivende kurs for nøkkelmedarbeidere inngå i en slik strategi. Selv om arbeid under spenning ikke inngår i netteiers umiddelbare planer bør tilfredsstillende forståelse om slik arbeidsmetode være på plass.
Innenfor normverket er det utviklet en rekke normer, hovedsakelig på utstyrssiden. Dette gjør at man kan være trygg på at tilgjengelig utstyr som er testet etter anerkjente normer holder mål.

TC78/NK78 jobber kontinuerlig med å gjøre normene enda bedre. Som et ledd i dette arbeidet er det utviklet et godt uformelt nordisk samarbeid. Det gjør at skandinaviske synspunkter står sterkere også i internasjonalt normarbeid.

Kjøp høyspenningsguiden   Kjøp lavspenningsguiden   Kjøp NEK EN 50110

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Digitalisering - nødvendig for å lykkes med havvind

Dato
17.10.2023