NEKs fagkonferanse 2018 er dessverre avlyst!

En arena hvor faglig nettverk bygges!

Vi lever i en tid hvor endringer skjer i svært høyt tempo. Det som var umulig for få år siden er i dag virkelighet. Hvilke endringer ser vi i fremtiden som den elektroteknisk bransje må ta hensyn til allerede nå? Dette vil fagseminaret forsøke å svare på. Du kan velge å delta på dag 1, dag 2 eller begge dager alt etter hva som passer din interesse.

Program

Åpne alle

14. november - 09:30-12:00, Sesjonsleder Leif T. Aanensen

 • 08:30-09:30Registrering og kaffe
 • 09:30-10:00Fremtiden er nå!
  Torgeir Waterhouse
  Torgeir Waterhouse Direktør internett og nye medier - IKT Norge

  Det vi trodde var umulig for bare få år siden er i dag virkeligheten. Tiden fram til fremtiden blir bare og kortere, og denne utviklingen vil bare akselrere. Hva vil fremtiden, som snart er her, bringe av nyvinninger.

 • 10:00-10:30Morgendagens kraftproduksjon gir lavere kostnad
  Erik Jacques Wiborg
  Erik Jacques Wiborg, Statkraft PhD Turbine Specialist

  Ny teknologi gjør at virkningsgraden for turbiner innenfor vannkraft, solkraft og vindkraft øker. Kostnadene vil falle. Men hvor raskt skjer det?

 • 10:30-10:45Kaffepause
 • 10:45-11:15Bedre ansvarsforhold i nye tilknytningsskap
  Svein Roar Jonsmyr,
  Svein Roar Jonsmyr, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM

  El og ekom blir i stadig større grad integrert og ansvarsforhold kan bli uklare. Svein Ivar Jonsmyr fra Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM) ser på hva som skjer i tilknytningsskapet, og på hvem som har ansvaret i grensesnittene med referanser til NEK 399. Han knytter også link mot NEK 700-serien.

   

 • 11:15-12:00Case
  Vidar Kristoffersen, Norges nett
  Vidar Kristoffersen Avdelingsleder, Norgesnett

  Digitalisering gir nettselskapene nye styringssystemer og store mengder data som vil optimalisere driften. Opplev hvordan fremtidens nettselskap, Norgesnett, griper mulighetene, installerer og implementerer de nye teknologiene. Samtidig blir det  utviklet nye tjenester og produkter som kommer kundene til gode.

 • 12:00-13:00Lunsj

14. november - 13:00 - 17:00, Sesjonsleder Trond Salater

 • 13:00-13:20Case - økt sikkerhet i digitale stasjoner
  NN ABB

  Beskyttelsestiltakene som NEK 440 er tuftet på gjelder selvfølgelig fortsatt i de digitale stasjonene. Men hva fører til at sikkerheten økes ytterligere i de digitale stasjonene?

 • 13:20-13:50Nettstasjon og bygningseier
  Bjørn Inge Oftedal
  Bjørn Inge Oftedal Prosjektleder, REN

  Bjørn Inge er utdannet sivilingeniør Elkraft og har erfaring fra de fleste felt innen distribusjonsnettet, både som bruker og leverandør.

  I foredraget vil han ta for seg nettstasjoner og grensesnittet mot bygningseier, med ref. til NEK 440.

 • 13:50-14:15Kaffepause
 • 14:15-14:45Beskyttelsetiltak i stasjonsanlegg
  Magnus Johansson, REN
  Magnus Johansson Prosjektleder, REN

  Magnus har tidligere vært i Nordmøre Energiverk AS som “Planlegger regionalnett”, og overtok senere rollen som fagansvarlig for seksjonen. I 2013 arbeidet Magnus som konsulent i Omega Elkraft, og fra 2014 er han ansatt i REN. Han er også ekspert i NK 99, som vedlikeholder NEK 440.

  I foredraget vil han gjennomgå beskyttelsestiltakene som anvendes i stasjonsanlegg over 1kV, med ref. til NEK 440.

 • 14:35-14:55Maskinsikkerhet - ny standard
  Sjefingeniør Jostein W. Grav, DSB
  Jostein W. Grav DSB

  Den ledende standarden for konstruksjon av elektriske maskiner er NEK EN 60204 – Maskinsikkerhet. Den forrige utgaven av standarden ble gitt ut i 2006 og blir nå erstattet av en ny utgave. Det har vært en rivende utvikling innenfor elektriske maskiner og standarden inneholder derfor en rekke vesentlig endringer.Dette er endringer alle som arbeider med elektriske maskiner må ha et forhold til enten man bygger, installerer eller vedlikeholder.

 • 14:55-15:20Hva er en tunnel?
  Ragnar Holtan
  Ragnar Holtan, Omega Holtan Daglig leder

  Hva er egentlig en tunnel, maskin eller bygning? Dagens og fremtidens biler er fulle av høyteknologi, sensorer, LED belysning etc. Dette gir utfordringer man tidligere ikke så, med for eksempel – EMC .

 • 15:20-15:45Kaffepause
 • 15:45-16:15Juss case
  Knut Eriksen KE kurs & kompetanse

  Hvem fikk og hvorfor fikk de dommen mot seg? Hvordan unngå å tråkke helt feil i forhold til gjeldende rett.

 • 16:15 Vrimletid

  Et seminar er en god arena for å treffe gamle kjente, likesinnede og bygge nettverk. Det har vi tatt konsekvensene av og inviterer derfor til en sammenkomst med litt fingermat og drikke etter det faglige programmet.

15. november - 09:30-12:00, Sesjonsleder Lars Ihler

 • 09:30-10:00NEK 400 teori
  Leif Aanensen
  Leif T. Aanensen Adm. direktør - NEK

  Aanensen har vært mangeårig sekretær i komiteen som utarbeider NEK 400, før han tok over som administrende direktør i NEK. Han vil gå gjennom de viktigste endringene i normsamlingen, med spesiell vekt på solenergianlegg, energilagringssystemer og lading av elbil. Hvilke retningslinjer trekker normsamlingen opp og hvordan kan næringen skape nye forretningsområder. Den nye normsamlingen vil også påvirke rehabilitering og oppgraderinger av eksisterende elektriske anlegg.

 • 10:00-10:30Nye utfordringer med EMC
  Stein Klevan
  Stein Klevan Fagsjef NEK

  EMC møter stadig nye utfordringer. I et bygg installeres produkter hvor sensorer, Internett of Things, LAN, LED og EL er komponenter. Hvordan sikre at dette skjer uten at de ulike delene av EL og EKOM installasjonene påvirker hverandre negativt? Svarene vil du få under konferansen med referanser til NEK 400 for EL og NEK 700 for EKOM.

   

 • 10:30-10:45Kaffepause
 • 10:45-11:10Case
  Pål-Arne Oulie Leder Landbrukets Brannvernkomite
  Pål Arne Oulie, Norsk bondelag

  Hvordan få til god prosjektering? Vi ser på prosjektering av en større driftsbygning i landbruket. Dette er en type installasjon med innslag av krevende ytre påvirkninger, tidvis behov for avbruddsfri strømforsyning, reservekraft og god koordinering av vern.

 • 11:10-11:35Moderne styringssystemer for bygg
  Harald Haugen
  Harald Haugen Instell AS

  Et bygg er ikke lenger et bygg. Nye styringssystemer basert på mobilappliaksjoner dukker stadig opp, og det blir enklere å gjøre de riktige vurderingene og legge de smarte planene. Under NEKs fagkonferanse vil du få høre med om status til KNX, DALI og andre i forhold til alle de nye applikasjonene som stadig lanseres.

 • 11:35-12:00Lysdesign
  Thomas Sjøgren
  Tomas Sjögren Fagansvarlig Lyskultur

  Lysdesign og strømforsyning via datakabelen

 • 12:00-13:00Lunsj

15. november - 13:00-15:45, Sesjonsleder Arild Røed

 • 13:00-13:30Case - Lysdesign blir stadig viktigere i bygg.
  Erlend Lillelien
  Erlend Lilllelien Senior lysdesigner hos Ing. Per Rasmussen AS

  Lys påvirker våre opplevelser både på den åpenbare måten, men også på mindre tydelige måter. Lysdesign blir derfor stadig viktigere i norske bygg og i dag blir det lagt store ressurser i å forme de ulike byggenes lyssetting.  Vi ser på hvordan man har løst lysdesignet et av Norges største bygg.

 • 13:30-14:00Effekttariff og smarte målere
  Andreas Bjelland Eriksen
  Andreas Bjelland Eriksen, NVE Førstekonsulent Reguleringsmyndigheten for energi (RME), Seksjon for regulering av nettjenester

  Effekttariffer. Kommer de? Status på arbeidet og hvordan kan de smarte målerne være til hjelp?

 • 14:00-14:15Kaffepause
 • 14:15-14:30Bruk av de smarte målernes HAN-port
  Lars Ihler
  Lars Ihler Fagsjef NEK

  Snart har alle norske husstander nye, smarte AMS-målere. De smarte målernes HAN-port gir en rekke nye muligheter. Hvordan finne fram i informasjonsjungelen? NEK forvalter nettsiden www.ams-han.no som har samlet viktig informasjon for brukere og utviklere av løsninger for HAN.

   

 • 14:30-14:45Muligheter med lesing av AMS HAN-port - Case 1
  Torfinn Solem Schiefloe
  Torfinn Solem Schiefloe, Sikom Salgs og markedssjef, Sikom AS

  Torfinn er 49 år, utdannet snekker og elektriker.

  Kom inn i IoT verden i 2003 og har vært der siden. Har jobbet mye med IoT over GSM nettet i hyttemarkedet i disse årene og har vært med på teknologi skiftene fra personsøkernettet til 4G nettet.

  Sikom har ledet forskningsprosjektet “Utvikling av metoder og system for automatisk effektkontroll i bolig” og har nå utviklet et helt nytt produkt som kan spare huseiere for mye penger.

 • 14:45-15:00Muligheter med lesing av AMS HAN-port - Case 2
  Henrik Erichsen
  Henrik Erichsen, Redbridge Medeier og freelancer
 • 15:00-15:15Muligheter med lesing av AMS HAN-port - Case 3
 • 15:15-15:45Avslutning

Registrering

Konferansen er dessverre avlyst!

Dato: 14.11 – 15.11  2018, Adresse: Oslo Kongressenter Pris: Begge dager kr 6.980,-. NEKs komitemedlemmer gis en rabatt på kr. 1.500,-. En dag kr. 4.700,-. NEKs komitemedlemmer gis en rabatt på kr. 700,-.  Alle priser eksklusiv MVA.

For mer informasjon og flere praktiske detaljer se lenger ned på siden.

Praktiske detaljer

Tid og sted

Dato: 14.11 – 15.11 2018

Sted: Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, 0181 Oslo

Veibeskrivelse

Pris: Begge dager kr 6.980,-.  NEKs komitemedlemmer gis en rabatt på kr. 1.500,-.
En dag kr. 4.700,-.  NEKs komitemedlemmer gis en rabatt på kr. 700,-..

Alle priser er eksklusiv MVA.

Ønsker du kun en dag, skriv ønsket dag i kommentarfeltet.

Ved avmelding senere enn 14 dager før konferansen belastes full pris. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma.

Målgruppe

Seminaret vil være nyttig for en bred målgruppe enten du er beslutningstager, prosjektleder, IT-medarbeider, student eller installatør.  Seminaret vil dekke interessefeltet for både elkraftprodusenter, leverandører, nettselskap, myndigheter og akademia.

Kontakt oss

Ved eventuelle spørsmål kontakt Leif Aanensen mailto:lars.ihler@nek.no eller Arild Kjærnli arild.kjaernli@nek.no

Til toppen

Det sosiale

Det Digitale Kraftsystemet 2018

Det Digitale Kraftsystemet 2018

Generell beskrivelse av seminaret

Seminaret tar sikte på å belyse de endringene man vil oppleve innenfor elektroteknisk bransje. Samtidig er det også problemstillinger man allerede møter som vil bli behandlet.

En arena for faglig nettverk

For mange er det faglige nettverket av like stor betydning som det faglige programmet. På våre konferanser vil du treffe mange kjente og kanskje noen ny bekjentskaper. Ikke minst kan du møte mange av ekspertene i NEKs mange tekniske komiteer. Disse sitter med spisskompetanse innenfor et bredt elektroteknisk fagfelt.

En god lunsj

Vi har lagt til det lille ekstra, slik at du får en flott lunsj, og samtidig ta en prat med gamle kjente.

Til toppen