Komiteoversikt NEK-IEC-CENELEC

Norske komiteer speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Oppdatert oversikt 1. mars 2024

De aller fleste komiteene speiler tilsvarende komiteer på europeisk og internasjonalt nivå. Publikasjonene disse komiteene arbeider med vil bli internasjonalt anerkjente standarder, spesifikasjoner eller tekniske rapporter.

Størrelsen og aktiviteten i speilkomiteene avhenger av nasjonal interesse innen fagområdet. I enkelte speilkomiteer har man kun en observerende rolle, mens for andre er det et aktivt norsk miljø.

Internasjonalt er det rundt 140 komiteer, med aktiv norsk deltagelse i de fleste av disse. Komiteene består av fageksperter fra norsk næringsliv, myndigheter og forvaltningen. Det er ca. 1000 medlemmer i NEKs komiteer og mange har flere verv.

NEK  Tittel  IEC  Title  CENELEC  Title 
NEK/NK-CERT  NEK/NK-CERT PRODUKTSERTIFISERING         
NEK/NK-BTTF/116-2  NEK/NK-BTTF/116-2 NORGES ALKOLÅSKOMITE      CLC/BTTF 116-2  Alcohol interlocks 
NEK/NK1  NEK/NK1 TERMINOLOGI  TC 1  Terminology  CLC/SR 1  Terminology 
NEK/NK2  NEK/NK2 ROTERENDE MASKINER  TC 2  Rotating machinery  CLC/TC 2  Rotating machinery 
NEK/NK3  NEK/NK3 DOKUMENTASJON, SYMBOLER OG KLEMMEMERKING  TC 3  Documentation, graphical symbols and representations of technical information  CLC/SR 3  Information structures, documentation and graphical symbols 
SC 3C  Graphical symbols for use on equipment  CLC/SR 3C  Graphical symbols for use on equipment 
SC 3D  Classes, Properties and Identification of products – Common Data Dictionary (CDD)  CLC/SR 3D  Product properties and classes and their identification 
NEK/NK4  NEK/NK4 VANNTURBINER  TC 4  Hydraulic turbines  CLC/SR 4  Hydraulic turbines 
NEK/NK5  NEK/NK5 DAMPTURBINER  TC 5  Steam turbines  CLC/SR 5  Steam turbines 
NEK/NK7/36  NEK/NK7/36 LINER FOR LUFTLEDNINGER OG ISOLATORER  TC 7  Overhead electrical conductors  CLC/TC 7X  Overhead electrical conductors 
TC 36  Insulators  CLC/SR 36  Insulators 
SC 36A  Insulated bushings  CLC/TC 36A  Insulated bushings 
NEK/NK8  NEK/NK8 ELEKTRISKE OVERFØRINGS- OG DISTRIBUSJONSSYSTEMER  TC 8  System aspects of electrical energy supply  CLC/TC 8X  System aspects of electrical energy supply 
SC 8A  Grid Integration of Renewable Energy Generation 
SC 8B  Decentralized electrical energy systems 
SC 8C  Network Management in Interconnected Electric Power Systems 
SyC Smart Energy  Smart Energy  CLC/SR Smart Energy  Smart Energy 
NEK/NK9  NEK/NK9 ELEKTRISKE JERNBANEANLEGG  TC 9  Electrical equipment and systems for railways  CLC/TC 9X  Standardization of electrical and electronic systems, equipment and associated software for use in all railway applications, whether on vehicles or fixed installations, including urban transport. This includes in particular communication, information, supervision and control systems. 
CLC/SC 9XA  Communication, signalling and processing systems 
CLC/SC 9XB  Electromechanical material on board rolling stock  
CLC/SC 9XC  Electric supply and earthing systems for public transport equipment and ancillary apparatus (Fixed installations) 
NEK/NK10  NEK/NK10 VÆSKER OG GASSER FOR ELEKTROTEKNISKE ANVENDELSER  TC 10  Fluids for electrotechnical applications  CLC/SR 10  Fluids for electrotechnical applications 
NEK/NK11  NEK/NK11 LUFTLEDNINGER  TC 11  Overhead lines  CLC/TC 11  Overhead electrical lines exceeding 1 kV a.c. (1,5 kV d.c.) 
NEK/NK13/38  NEK/NK13/38 ELMÅLESYSTEMER OG MÅLETRANSFORMATORER  TC 13  Electrical energy measurement and control  CLC/TC 13  Electrical energy measurement and control 
TC 38  Instrument Transformers  CLC/TC 38  Instrument transformers 
NEK/NK14 

 

NEK/NK14 TRANSFORMATORER 

 

TC 14  Power transformers  CLC/TC 14  Power transformers 
NEK/NK15  NEK/NK15 ISOLASJONSMATERIALER OG -SYSTEMER  TC 15  Solid electrical insulating materials  CLC/SR 15  Solid electrical insulating materials 
NEK/NK17  NEK/NK17 BRYTERE  TC 17  High-voltage switchgear and controlgear  CLC/TC 17AC  High-voltage switchgear and controlgear 
SC 17A  Switching devices 
SC 17C  Assemblies 
NEK/NK18 

 

NEK/NK18 ELEKTRISKE INSTALLASJONER OM BORD I SKIP OG FLYTTBARE OG FASTE INNRETNINGER I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN 

 

TC 18  Electrical installations of ships and of mobile and fixed offshore units  CLC/TC 18X  Electrical installations of ships and of mobile and fixed offshore units 
NEK/NK18A  NEK/NK18A ELEKTRISKE KABLER FOR SKIP OG FLYTTBARE OG FASTE OFFSHORE-INNRETNINGER  SC 18A  Electric cables for ships and mobile and fixed offshore units  CLC/SR 18A  Electric cables for ships and mobile and fixed offshore units 
NEK/NK20  NEK/NK20 ELEKTRISKE KABLER  TC 20  Electric cables  CLC/TC 20  Electric cables 
NEK/NK21/120  NEK/NK21/120 SEKUNDÆRBATTERIER OG ENERGILAGRINGSSYSTEMER  TC 21  Secondary cells and batteries  CLC/TC 21X  Secondary cells and batteries 
SC 21A  Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes  CLC/TC 121A  Low-voltage switchgear and controlgear 
TC 120  Electrical Energy Storage (EES) systems  CLC/SR 120  Electrical Energy Storage (EES) Systems 
        CEN/CLC/WS DEFACTO  Definition of parameters required for modelling of the material, cell and manufacturing process behaviour for battery cells for the automotive market 
NEK/NK22  NEK/NK22 KRAFTELEKTRONIKK  TC 22  Power electronic systems and equipment  CLC/TC 22X  Power electronics 
SC 22E  Stabilized power supplies 
SC 22F  Power electronics for electrical transmission and distribution systems 
SC 22G  Adjustable speed electric power drive systems (PDS) 
SC 22H  Uninterruptible power systems (UPS) 
NEK/NK23  NEK/NK23 INSTALLASJONSMATERIELL  TC 23  Electrical accessories  CLC/SR 23  Electrical accessories 
NEK/NK23A/213  NEK/NK23A/213 Kablingssystemer  SC 23A  Cable management systems     
NEK/NK213 CLC  NEK/NK213 CLC Kablingssystemer (Arbeidsområdet ivaretas av NK23A/213)      CLC/TC 213  Cable management systems 
NEK/NK23B  NEK/NK23B Plugger, stikkontakter og brytere (Ivaretar også Ref.gruppe SCHUKO)  SC 23B  Plugs, socket-outlets and switches  CLC/SR 23B  Plugs, socket-outlets and switches 
NEK/NK23B+C  NEK/NK23B+C Plugger, stikkontakter og brytere (Ivaretar også Ref.gruppe SCHUKO)      CLC/TC 23BX  Switches, boxes and enclosures for household and similar purposes, plugs and socket outlet for D.C. 
NEK/NK23E  NEK/NK23E Jordfeilbrytere og automatsikringer  SC 23E  Circuit-breakers and similar equipment for household use  CLC/TC 23E  Circuit breakers and similar devices for household and similar applications 
NEK/NK23G  NEK/NK23G Apparatkontakter  SC 23G  Appliance couplers  CLC/SR 23G  Appliance couplers 
NEK/NK23H  NEK/NK23H Industrikontakter og plugger  SC 23H  Plugs, Socket-outlets and Couplers for industrial and similar applications, and for Electric Vehicles  CLC/TC 23H  Plugs, Socket-outlets and Couplers for industrial and similar applications, and for Electric Vehicles 
SC 23J  Switches for appliances  CLC/SR 23J  Switches for appliances 
SC 23K  Electrical Energy Efficiency products  CLC/SR 23K  Electrical energy efficiency products 
NEK/NK25  NEK/NK25 BOKSTAVSYMBOLER  TC 25  Quantities and units  CLC/SR 25  Quantities and units 
NEK/NK26  NEK/NK26 ELEKTRISK SVEISING  TC 26  Electric welding  CLC/TC 26  Electric welding 
NEK/NK27  NEK/NK27 INDUSTRIELL ELEKTROVARME  TC 27  Industrial electroheating and electromagnetic processing  CLC/SR 27  Industrial electroheating and electromagnetic processing 
NEK/NK29  NEK/NK29 ELEKTROAKUSTIKK  TC 29  Electroacoustics  CLC/SR 29  Electroacoustics 
NEK/NK32  NEK/NK32 SIKRINGER  TC 32  Fuses  CLC/SR 32  Fuses 
SC 32A  High-voltage fuses  CLC/SR 32A  High-voltage fuses 
SC 32B  Low-voltage fuses  CLC/SR 32B  Low-voltage fuses 
SC 32C  Miniature fuses  CLC/SR 32C  Miniature fuses 
NEK/NK33  NEK/NK33 KONDENSATORER FOR KRAFTSYSTEMER  TC 33  Power capacitors and their applications  CLC/SR 33  Power capacitors and their applications 
NEK/NK31/204/216  NEK/NK31/204/216 EKSPLOSJONSFARLIGE OMRÅDER  TC 31  Equipment for explosive atmospheres  CLC/TC 31  Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres 
SC 31G  Intrinsically-safe apparatus 
SC 31J  Classification of hazardous areas and installation requirements 
SC 31M  Non-electrical equipment and protective systems for explosive atmospheres 
    CLC/SC 31-8  Electrostatic painting and finishing equipment 
    CLC/SC 31-9  Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases to be used in industrial and commercial potentially explosive atmospheres 
    CLC/TC 204  Safety of electrostatic painting and finishing equipment 
    CLC/TC 216  Gas detectors 

 

NEK/NK34  NEK/NK34 LAMPER OG TILHØRENDE UTSTYR  TC 34  Lighting  CLC/TC 34  Lighting 
SC 34A  Electric light sources 
SC 34B  Lamp caps and holders 
SC 34C  Auxiliaries for lamps 
SC 34D  Luminaires 
NEK/NK35  NEK/NK35 TØRRELEMENTER OG BATTERIER  TC 35  Primary cells and batteries  CLC/SR 35  Primary cells and batteries 
NEK/NK37  NEK/NK37 OVERSPENNINGSAVLEDERE  TC 37  Surge arresters  CLC/SR 37  Surge arresters 
SC 37A  Low-voltage surge protective devices  CLC/TC 37A  Low voltage surge protective devices 
SC 37B  Components for low-voltage surge protection  CLC/SR 37B  Components for low-voltage surge protection 
NEK/NK40  NEK/NK40 KONDENSATORER OG MOTSTANDER FOR ELEKTRONISK UTSTYR  TC 40  Capacitors and resistors for electronic equipment  CLC/SR 40  Capacitors and resistors for electronic equipment 
CLC/TC 40XA  Capacitors and EMI suppression components 
CLC/TC 40XB  Resistors 
NEK/NK42  NEK/NK42 HØYSPENNINGS PRØVETEKNIKK  TC 42  High-voltage and high-current test techniques  CLC/SR 42  High-voltage and high-current test techniques 
    CLC/BTTF 128-2  Erection and operation of electrical test equipment 
NEK/NK44  NEK/NK44 SIKKERHET I MASKINER – ELEKTROTEKNISKE ASPEKTER  TC 44  Safety of machinery – Electrotechnical aspects  CLC/TC 44X  Safety of machinery: electrotechnical aspects 
NEK/NK45  NEK/NK45 MÅLEINSTRUMENTER BRUKT I FORBINDELSE MED IONISERENDE STRÅLING  TC 45  Nuclear instrumentation     
SC 45A  Instrumentation, control and electrical power systems of nuclear facilities  CLC/TC 45AX  Instrumentation, control and electrical power systems of nuclear facilities 
SC 45B  Radiation protection instrumentation  CLC/TC 45B  Radiation protection instrumentation 
NEK/NK46  NEK/NK46 KABLER, LEDNINGER OG BØLGELEDERE FOR TELEKOMMUNIKASJONSUTSTYR  TC 46  Cables, wires, waveguides, RF connectors, RF and microwave passive components and accessories  CLC/TC 46X  Communication cables 
SC 46A  Coaxial cables  CLC/SC 46XA  Coaxial cables 
SC 46C  Wires and symmetric cables  CLC/SC 46XC  Multicore, multipair and quad data communication cables 
SC 46F  RF and microwave passive components  CLC/SR 46F  RF and microwave passive components 
NEK/NK47  NEK/NK47 HALVLEDERUTSTYR  TC 47  Semiconductor devices  CLC/TC 47X  Semiconductor devices and trusted chips 
    CLC/SR 47  Semiconductor devices 
SC 47A  Integrated circuits  CLC/SR 47A  Integrated circuits 
SC 47D  Semiconductor devices packaging  CLC/SR 47D  Mechanical standardization of semiconductor devices 
SC 47E  Discrete semiconductor devices  CLC/SR 47E  Discrete semiconductor devices 
SC 47F  Micro-electromechanical systems  CLC/SR 47F  Micro-electromechanical systems 
NEK/NK48  NEK/NK48 ELEKTROMEKANISKE KOMPONENTER FOR ELEKTRONISK UTSTYR  TC 48  Electrical connectors and mechanical structures for electrical and electronic equipment  CLC/SR 48  Electromechanical components and mechanical structures for electronic equipment 
SC 48B  Electrical connectors  CLC/SR 48B  Electrical connectors 
SC 48D  Mechanical structures for electrical and electronic equipment  CLC/SR 48D  Mechanical structures for electronic equipment 
NEK/NK49  NEK/NK49 PIEZOELEKTRISKE KRYSTALLER OG TILHØRENDE UTSTYR  TC 49  Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices and associated materials for frequency control, selection and detection  CLC/SR 49  Piezoelectric and dielectric devices for frequency control and selection 
NEK/NK51  NEK/NK51 MAGNETISKE KOMPONENTER OG FERRITMATERIALER  TC 51  Magnetic components, ferrite and magnetic powder materials  CLC/SR 51  Magnetic components and ferrite materials 
NEK/NK55  NEK/NK55 VIKLETRÅD  TC 55  Winding wires  CLC/TC 55  Winding wires 
NEK/NK56  NEK/NK56 DRIFTSSIKKERHET  TC 56  Dependability  CLC/SR 56  Dependability 
NEK/NK57  NEK/NK57 INFORMASJONSFORVALTNING FOR ELKRAFTSYSTEM  TC 57  Power systems management and associated information exchange  CLC/TC 57  Power systems management and associated information exchange 
NEK/NK59  NEK/NK59 Funksjonsprøving av elektriske apparater for hjemmebruk  TC 59  Performance of household and similar electrical appliances  CLC/TC 59X  Performance of household and similar electrical appliances 
NEK/NK59A  NEK/NK59A Oppvaskmaskiner  SC 59A  Electric dishwashers 
NEK/NK59C  NEK/NK59C Apparater for oppvarming  SC 59C  Electrical heating appliances for household and similar purposes 
NEK/NK59D  NEK/NK59D Apparater for klesvask  SC 59D  Performance of household and similar electrical laundry appliances 
NEK/NK59F  NEK/NK59F Gulvbehandlingsmaskiner  SC 59F  Surface cleaning appliances 
NEK/NK59K  NEK/NK59K Koke- og stekeapparater og mikrobølgeovner  SC 59K  Performance of household and similar electrical cooking appliances 
NEK/NK59L  NEK/NK59L Små husholdningsapparater  SC 59L  Small household appliances 
NEK/NK59M  NEK/NK59M Elektriske kjøle- og fryseapparater  SC 59M  Performance of electrical household and similar cooling and freezing appliances 
    SC 59N  Electrical air cleaners for household and similar purposes 
NEK/NK59X  NEK/NK59X CLC Forbrukerinformasjon om elektriske bruksapparater (Arbeidsområdet ivaretas av NEK/NK59)         
NEK/NK61  NEK/NK61 ELEKTRISKE BRUKSAPPARATERS SIKKERHET  TC 61  Safety of household and similar electrical appliances  CLC/TC 61  Safety of household and similar electrical appliances 
NEK/NK61B  NEK/NK61B Mikrobølgeovner  SC 61B  Safety of microwave appliances for household and commercial use 
NEK/NK61C  NEK/NK61C Kjøleskap ol.  SC 61C  Safety of refrigeration appliances for household and commercial use 
NEK/NK61D  NEK/NK61D Apparater for luftkondisjonering  SC 61D  Appliances for air-conditioning for household and similar purposes 
NEK/NK61E  NEK/NK61E Storkjøkkenapparater o.l.     
NEK/NK61F  NEK/NK61F Håndverktøy     
NEK/NK61H  NEK/NK61H Landbruksapparater  SC 61H  Safety of electrically-operated farm appliances 
NEK/NK61J  NEK/NK61J Rengjøringsapparater for industrielt bruk  SC 61J  Electrical motor-operated cleaning appliances for commercial use 
NEK/NK62  NEK/NK62 ELEKTRISK UTSTYR FOR MEDISINSK BRUK  TC 62  Medical equipment, software, and systems  CLC/TC 62  Electrical equipment in medical practice 
SC 62A  Common aspects of medical equipment, software, and systems 
SC 62B  Medical imaging equipment, software, and systems 
SC 62C  Equipment for radiotherapy, nuclear medicine and radiation dosimetry 
SC 62D  Particular medical equipment, software, and systems 
NEK/NK64  NEK/NK64 LAVSPENNINGSANLEGG  TC 64  Electrical installations and protection against electric shock  CLC/TC 64  Electrical installations and protection against electric shock 
NEK/NK65  NEK/NK65 PROSESSINSTRUMENTERING OG -AUTOMATISERING  TC 65  Industrial-process measurement, control and automation  CLC/TC 65X  Industrial-process measurement, control and automation 
SC 65A  System aspects 
SC 65B  Measurement and control devices 
SC 65C  Industrial networks 
SC 65E  Devices and integration in enterprise systems 
NEK/NK66  NEK/NK66 ELEKTRONISK MÅLEUTSTYR  TC 66  Safety of measuring, control and laboratory equipment  CLC/TC 66X  Safety of measuring, control, and laboratory equipment 
NEK/NK68  NEK/NK68 MAGNETISKE LEGERINGER OG STÅL  TC 68  Magnetic alloys and steels  CLC/SR 68  Magnetic alloys and steels 
NEK/NK69  NEK/NK69 ELBILER FOR OFFENTLIG VEG MED LADEINFRASTRUKTUR  TC 69  Electrical power/energy transfer systems for electrically propelled road vehicles and industrial trucks  CLC/TC 69X  Electrical systems for electric road vehicles 
    SyC SET  Sustainable Electrified Transportation  CLC/SR SET  Sustainable Electrified Transportation 
NEK/NK70  NEK/NK70 BESKYTTENDE KAPSLING  TC 70  Degrees of protection provided by enclosures  CLC/SR 70  Degrees of protection provided by enclosures 
NEK/NK72  NEK/NK72 AUTOMATISKE ELEKTRISKE REGULATORER OG STYREORGAN  TC 72  Automatic electrical controls  CLC/TC 72  Automatic electrical controls 
NEK/NK73  NEK/NK73 KORTSLUTNINGSSTRØMMER  TC 73  Short-circuit currents  CLC/SR 73  Short-circuit currents 
NEK/NK76  NEK/NK76 LASERUTSTYR  TC 76  Optical radiation safety and laser equipment  CLC/TC 76  Optical radiation safety and laser equipment 
NEK/NK78  NEK/NK78 UTSTYR FOR ARBEID UNDER SPENNING  TC 78  Live working  CLC/TC 78  Equipment and tools for live working 
NEK/NK79  NEK/NK79 ALARMSYSTEMER  TC 79  Alarm and electronic security systems  CLC/TC 79  Alarm systems 
NEK/NK80  NEK/NK80 NAVIGASJONSINSTRUMENTER  TC 80  Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems  CLC/SR 80  Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems 
        CLC/BTTF 157-1  Public address and general emergency alarm systems 
NEK/NK81  NEK/NK81 VERN MOT LYNSKADER  TC 81  Lightning protection  CLC/TC 81X  Lightning protection 
NEK/NK82  NEK/NK82 FOTOVOLTAISKE SOLENERGISYSTEMER  TC 82  Solar photovoltaic energy systems  CLC/TC 82  Solar photovoltaic energy systems 
NEK/NK85  NEK/NK85 MÅLEUTSTYR FOR ELEKTROMAGNETISKE STØRRELSER  TC 85  Measuring equipment for electrical and electromagnetic quantities  CLC/TC 85X  Measuring equipment for electrical and electromagnetic quantities 
NEK/NK86  NEK/NK86 FIBEROPTIKK  TC 86  Fibre optics  CLC/SR 86  Fibre optics 
SC 86A  Fibres and cables  CLC/TC 86A  Optical fibres and optical fibre cables 
SC 86B  Fibre optic interconnecting devices and passive components  CLC/SR 86B  Fibre optic interconnecting devices and passive components 
    CLC/TC 86BXA  Fibre optic interconnect, passive and connectorised components 
SC 86C  Fibre optic systems and active devices  CLC/SR 86C  Fibre optic systems and active devices 
NEK/NK87  NEK/NK87 ULTRALYD  TC 87  Ultrasonics  CLC/SR 87  Ultrasonics 
NEK/NK88  NEK/NK88 VINDKRAFTVERK  TC 88  Wind energy generation systems  CLC/TC 88  Wind turbines 
NEK/NK89  NEK/NK89 BRANNPRØVING  TC 89  Fire hazard testing  CLC/SR 89  Fire hazard testing 
NEK/NK90  NEK/NK90 SUPERLEDNING  TC 90  Superconductivity  CLC/SR 90  Superconductivity 
NEK/NK91  NEK/NK91 ELEKTRONISK MONTERINGSTEKNIKK  TC 91  Electronics assembly technology  CLC/SR 91  Electronics assembly technology 
NEK/NK94/95  NEK/NK94/95 ELEKTRISKE RELEER  TC 94  Electrical relays  CLC/SR 94  Electrical relays 
    TC 95  Measuring relays and protection equipment  CLC/TC 95X  Measuring relays and protection equipment 
NEK/NK96  NEK/NK96 SMÅ KRAFTTRANSFORMATORER OG REAKTORER OG SPESIELLE TRANSFORMATORER OG REAKTORER  TC 96  Transformers, reactors, power supply units, and combinations thereof  CLC/SR 96  Transformers, reactors, power supply units, and combinations thereof 
NEK/NK97  NEK/NK97 LUFTHAVNINSTALLASJONER FOR BANELYS  TC 97  Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes  CLC/SR 97  Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes 
NEK/NK99  NEK/NK99 HØYSPENNINGSANLEGG  TC 99  Insulation co-ordination and system engineering of high voltage electrical power installations above 1,0 kV AC and 1,5 kV DC  CLC/TC 99X  Power installations exceeding 1 kV a.c. (1,5 kV d.c.) 
PC 127  Low-voltage auxiliary power systems for electric power stations and substations  CLC/SR 127  Low-voltage auxiliary power systems for electric power plants and substations 

 

 

 

 

 

 

 

NEK/NK100/209  NEK/NK100/209 IEC/CLC KABELSYSTEMER FOR LYD, BILDE OG MULTIMEDIA SIGNALER  TC 100  Audio, video and multimedia systems and equipment  CLC/TC 100X  Audio, video and multimedia systems and equipment and related sub-systems 
CLC/SR 100  Audio, video and multimedia systems and equipment 
TA 5  Cable networks for television signals, sound signals and interactive services  CLC/TC 209  Cable networks for television signals, sound signals and interactive services 
TA 17  Multimedia systems and equipment for vehicles     
TA 18  Multimedia home systems and applications for end-user networks     
TA 19  Environmental and energy aspects for multimedia systems and equipment     
TA 20  Analogue and digital audio     
NEK/NK101  NEK/NK101 STATISK ELEKTRISITET  TC 101  Electrostatics  CLC/SR 101  Electrostatics 
NEK/NK102  NEK/NK102 UTSTYR FOR MOBILE TJENESTER OG SATELLITTKOMMUNIKASJONSSYSTEMER  Disbanded       
NEK/NK103  NEK/NK103 SENDERUTSTYR FOR RADIOKOMMUNIKASJON  TC 103  Transmitting and receiving equipment for radiocommunication     
NEK/NK104  NEK/NK104 MILJØFORHOLD, KLASSIFIKASJON OG PRØVINGSMETODER  TC 104  Environmental conditions, classification and methods of test  CLC/SR 104  Environmental conditions, classification and methods of test 
NEK/NK105  NEK/NK105 BRENSELCELLER  TC 105  Fuel cell technologies  CLC/SR 105  Fuel cell technologies 
NEK/NK106  NEK/NK106 ELEKTROMAGNETISK FELTEKSPONERING  TC 106  Methods for the assessment of electric, magnetic and electromagnetic fields associated with human exposure  CLC/TC 106X  Electromagnetic fields in the human environment 
NEK/NK107  NEK/NK107 PROSESSTYRING AV SYSTEMER OG UTSTYR FOR FLYELEKTRONIKK  TC 107  Process management for avionics  CLC/SR 107  Process management for avionics 
NEK/NK108  NEK/NK108 ELEKTRONISKE BRUKSAPPARATERS SIKKERHET  TC 108  Safety of electronic equipment within the field of audio/video, information technology and communication technology  CLC/TC 108X  Safety of electronic equipment within the fields of Audio/Video, Information Technology and Communication Technology 
NEK/NK109  NEK/NK109 KOORDINASJON AV ISOLASJON I LAVSPENNINGSUTSTYR  TC 109  Insulation co-ordination for low-voltage equipment  CLC/SR 109  Insulation co-ordination for low-voltage equipment 
NEK/NK110  NEK/NK110 FLATSKJERMUTSTYR  TC 110  Electronic displays  CLC/SR 110  Flat panel display devices 
NEK/NK111  NEK/NK111 MILJØ  TC 111  Environmental standardization for electrical and electronic products and systems  CLC/TC 111X  Environment 
NEK/NK112  NEK/NK112 ELEKTRISKE ISOLASJONSSYSTEMER  TC 112  Evaluation and qualification of electrical insulating materials and systems  CLC/SR 112  Evaluation and qualification of electrical insulating materials and systems (to be defined) 
NEK/NK113  NEK/NK113 NANOTEKNOLOGI  TC 113  Nanotechnology for electrotechnical products and systems  CLC/SR 113  Nanotechnology standardization for electrical and electronics products and systems 
NEK/NK114  NEK/NK114 MARIN ENERGI – BØLGE- OG TIDEVANNSGENERATORER  TC 114  Marine energy – Wave, tidal and other water current converters  CLC/SR 114  Marine energy – Wave and tidal energy converters 
NEK/NK115  NEK/NK115 LIKESPENNINGSOVERFØRINGER OVER 100 kV  TC 115  High Voltage Direct Current (HVDC) transmission for DC voltages above 100 kV     
NEK/NK116  NEK/NK116 ELEKTRISK HÅNDVERKTØY  TC 116  Safety of motor-operated electric tools  CLC/TC 116  Safety and environmental aspects of motor-operated electric tools 
NEK/NK117  NEK/NK117 TERMISK ELEKTRISK SOLKRAFT  TC 117  Solar thermal electric plants  CLC/SR 117  Solar thermal electric plants 
NEK/NK118  NEK/NK118 SMART GRID BRUKERGRENSESNITT  PC 118  Smart grid user interface  CEN/CLC/ETSI/CG-SG  CEN-CENELEC-ETSI Coordination Group on Smart Grids (CG-SG) 
NEK/NK119  NEK/NK119 TRYKKET ELEKTRONIKK  TC 119  Printed Electronics  CLC/SR 119  Printed electronics 
NEK/NK121  NEK/NK121 LAVSPENNING BRYTERE, TAVLER OG SKINNESYSTEMER  TC 121  Switchgear and controlgear and their assemblies for low voltage  CLC/SR 121  Switchgear and controlgear and their assemblies for low voltage 
SC 121A  Low-voltage switchgear and controlgear  CLC/TC 121A 

 

Low-voltage switchgear and controlgear 
SC 121B  Low-voltage switchgear and controlgear assemblies  CLC/SR 121B  Low-voltage switchgear and controlgear assemblies 
    CLC/BTTF 170-1  Common modifications to EN IEC 61439-1:2021 and EN IEC 61439-2:2021 
NEK/NK122  NEK/NK122 AC OVERFØRINGSSYSTEM MED UHV  TC 122  UHV AC transmission systems  CLC/SR 122  UHV AC transmission systems 
NEK/NK123  NEK/NK123 STANDARDISERING AV NETTFORVALTININGEN I ELKRAFTSYSTEM  TC 123  Management of network assets in power systems  CLC/SR 123  Management of network assets in power systems 
NEK/NK124  NEK/NK124 WEARABLES  TC 124  Wearable electronic devices and technologies  CLC/SR 124  Wearable Electronic Devices and Technologies 
NEK/NK125  NEK/NK125 PERSONLIG e-TRANSPORTØR (PeTs)  TC 125  e-Transporters  CLC/SR 125  Personal e-Transporters (PeTs) 
    PC 126  Binary power generation systems     
NEK/NK128  NEK/NK128 SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV ELEKTRISKE ANLEGG  PC 128  Operation of electrical installations  CLC/BTTF 62-3  Operation of electrical installations 
NEK/NK 210  NEK/NK 210 ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC)  TC 77  Electromagnetic compatibility  CLC/TC 210  Electromagnetic Compatibility (EMC) 
SC 77A  EMC – Low frequency phenomena 
SC 77B  High frequency phenomena 
SC 77C  High power transient phenomena 
CISPR  International special committee on radio interference 
CIS/A  Radio-interference measurements and statistical methods 
CIS/B  Interference relating to industrial, scientific and medical radio-frequency apparatus, to other (heavy) industrial equipment, to overhead power lines, to high voltage equipment and to electric traction 
CIS/D  Electromagnetic disturbances related to electric/electronic equipment on vehicles and internal combustion engine powered devices 
CIS/F  Interference relating to household appliances tools, lighting equipment and similar apparatus 
CIS/H  Limits for the protection of radio services 
CIS/I  Electromagnetic compatibility of information technology equipment, multimedia equipment and receivers 
    CLC/BTWG 154-1  EMC standardization in the EU regulatory framework 
NEK/NK215  NEK/NK215 SAMMENKOBLING AV IT-UTSTYR  ISO/IEC JTC 1/SC 25  Interconnection of information technology equipment  CLC/TC 215  Electrotechnical aspects of telecommunication equipment 
CLC/TC 205  Home and Building Electronic Systems (HBES) 
CLC/TC 219  Mains communicating systems 
NEK/NK219  NEK/NK219 KOMPETANSE TIL INSPEKSJONSORGAN         
NEK/NK300  NEK/NK300 El – OG EKOM I SAMFERDSEL         
NEK/NK301  NEK/NK301 TILKNYTNING AV LAVSPENNINGSINSTALLASJONER TIL DISTRIBUSJONSNETT         
NEK/NK302  NEK/NK302 TILKYNYTING OG GRENSESNITT FOR ELANLEGG OG EKOMNETT OVER 24 kV         
NEK/NK350  NEK/NK350 OMBYGGING AV ELEKTRISKE LAVSPENNINGSANLEGG         
NEK/NK500  NEK/NK500 FORSVAR OG BEREDSKAP         
NEK/NKJTC1/SC41  NEK/NKJTC1/SC41 Internet of Things IoT  ISO/IEC JTC 1/SC 27  Information security, cybersecurity and privacy protection     
ISO/IEC JTC 1/SC 41  Internet of Things and Digital Twin     
NK eAcc  Universell utforming av IKT      CEN/CLC/ETSI/JWG eAcc  eAccessibility 
SN/K 24 (standard.no)        CEN/CLC/JTC 11  Accessibility in the built environment 
SN/K 586    ISO/IEC JTC 1/SC 42  Artificial Intelligence  CEN/CLC/JTC 21  Artificial Intelligence 
        CLC/BTTF 133-1  Sound systems for emergency purposes which are not part of fire detection and alarm systems 
    TA 1  Terminals for audio, video and data services and content     
        CLC/WS 05  Flow batteries – Requirements and test methods 
    SyC COMM  Communication Technologies and Architectures  CLC/SR COMM  Communication Technologies and Architectures 
    ISO/IEC JTC 1  Information technology     
    ISO/IEC JTC 1/SC 2  Coded character sets     
    ISO/IEC JTC 1/SC 6  Telecommunications and information exchange between systems     
    ISO/IEC JTC 1/SC 7  Software and systems engineering     
    ISO/IEC JTC 1/SC 17  Cards and security devices for personal identification     
    ISO/IEC JTC 1/SC 22  Programming languages, their environments and system software interfaces     
    ISO/IEC JTC 1/SC 23  Digitally Recorded Media for Information Interchange and Storage     
    ISO/IEC JTC 1/SC 24  Computer graphics, image processing and environmental data representation     
    ISO/IEC JTC 1/SC 28  Office equipment     
    ISO/IEC JTC 1/SC 29  Coding of audio, picture, multimedia and hypermedia information     
    ISO/IEC JTC 1/SC 31  Automatic identification and data capture techniques     
    ISO/IEC JTC 1/SC 32  Data management and interchange     
    ISO/IEC JTC 1/SC 34  Document description and processing languages     
    ISO/IEC JTC 1/SC 35  User interfaces     
    ISO/IEC JTC 1/SC 36  Information technology for learning, education and training     
    ISO/IEC JTC 1/SC 37  Biometrics     
    ISO/IEC JTC 1/SC 38  Cloud Computing and Distributed Platforms     
    ISO/IEC JTC 1/SC 39  Sustainability, IT & Data Centres     
    ISO/IEC JTC 1/SC 40  IT service management and IT governance     
    ISO/IEC JTC 1/SC 43  Brain-computer Interfaces     
    TC 129  Robotics for electricity generation, transmission and distribution systems  CLC/SR 129  Robotics for electricity generation, transmission and distribution systems 
    PC 130  Cold storage equipment for medical use     
    PC 131  Rotating electrical machines for the traction of road vehicles     
    TA 16  Active Assisted Living (AAL), wearable electronic devices and technologies, accessibility and user interfaces     
    SyC AAL  Active Assisted Living  CLC/SR AAL  Active Assisted Living 
    TA 2  Colour measurement and management     
    TA 4  Digital system interfaces and protocols     
    TA 6  Storage media, storage data structures, storage systems and equipment     
    TA 15  Wireless Power Transfer     
    SyC SM  Smart Manufacturing  CLC/SR SM  Smart Manufacturing 
           
    SyC Smart Cities  Electrotechnical aspects of Smart Cities  CLC/SR Smart Cities  Electrotechnical aspects of Smart Cities 
        CEN/CLC/ETSI/SF-SSCC  CEN-CENELEC-ETSI Sector Forum on Smart and Sustainable Cities and Communities 
    SyC LVDC  Low Voltage Direct Current and Low Voltage Direct Current for Electricity Access  CLC/SR LVDC  Low Voltage Direct Current and Low Voltage Direct Current for Electricity Access 
           
    SyC BDC  Bio-digital convergence     
        CEN/CLC/WS LEVEL-UP  Circularity Protocols for extending the useful Life of Large Industrial Equipment 
        CEN/CLC/JTC 1  Criteria for conformity assessment bodies 
        CEN/CLC/JTC 2  Power Engineering 
        CEN/CLC/JTC 3  Quality management and corresponding general aspects for medical devices 
        CEN/CLC/JTC 4  Services for fire safety and security systems 
        CEN/CLC/JTC 5  Space 
        CEN/CLC/JTC 6  Hydrogen in energy systems 
        CEN/CLC/JTC 10  Material efficiency aspects for products in scope of Ecodesign legislation 
        CEN/CLC/JTC 12  Design for All 
        CEN/CLC/JTC 14  Energy management and energy efficiency in the framework of energy transition 
        CEN/CLC/JTC 16  Active Implantable Medical Devices 
        CEN/CLC/JTC 17  Gas Appliances with Combined Heat and Power 
        CEN/CLC/JTC 18  Weighing instruments 
        CEN/CLC/JTC 19  Blockchain and Distributed Ledger Technologies 
        CEN/CLC/JTC 20  Hyperloop systems 
    ISO/IEC JTC 3  Quantum technologies  CEN/CLC/JTC 22  Quantum Technologies 
        CEN/CLC/JTC 23  Horizontal topics for Personal Protective Equipment (PPE) 
        CEN/CLC/JTC 24  Digital Product Passport (DPP) 
        CEN/CLC/WS 017  Development of a GALILEO enabled label 
        CEN/CLC/WS 018  Assessment of the resilience of transport infrastructure to potentially disruptive events 
        CEN/CLC/WS DSO  Digital sovereignty 
        CEN/CLC/WS SEA-TITAN  Modular and cross-cutting Power Take-Off units for wave energy converters. Recommendations and laboratory testing 
        CEN/CLC/WS SEP2  Industry Best Practices and an Industry Code of Conduct for Licensing of Standard Essential Patents in the field of 5G and Internet of Things 
        CEN/CLC/WS AADSF  Age Appropriate Digital Services Framework 
        CEN/CLC/WS HECTOS  CEN-CENELEC Workshop on Guidelines on evaluation systems and schemes for physical security products 
        CEN/CLC/WS MADRAS  Advanced materials and processing in organic electronics 
        CEN/CLC/WS INACHUS  Urban search and rescue (USaR) robotic platform technical and procedural interoperability 
        CEN/CLC/WS MIRACLE  Lens-based adaptor system for coupling fibre optic to laser sources 
        CEN/CLC/WS Monsoon  Predictive management of data intensive industrial processes 
        CEN/CLC/WS REEMAIN  CEN/CENELEC Workshop on REEMAIN Methodology for Resource and Energy Efficiency Manufacturing 
        CEN/CLC/WS SEP-IoT  Workshop on Best Practices and a Code of Conduct for Licensing Industry Standard Essential Patents in 5G and the Internet of Things (IoT), including the Industrial Internet 
        CEN/CLC/WS ZONeSEC  Interoperability of security systems for the surveillance of widezones 
        CEN/CLC/WS EINSTEIN  Good Practice Thermal Energy Audits (GPTEA) 
        CEN/CLC/WS USER CHI  Innovative solutions for user centric charging infrastructure for electric vehicles 
        CEN/CLC/WS WiseGRID  Reference model for distribution application for microgrids 
        CEN/CLC/WS ZDMbasics  Zero-Defect Manufacturing – Basic Principles and Requirements 
        CEN/CLC/WS EFPFInterOp  European Connected Factory Platform for Agile Manufacturing Interoperability 
        CEN/CLC/WS ZDMTerm  Zero Defects in Digital Manufacturing Terminology 
        CLC/WS SGRM  CENELEC workshop on Specifications for Graphene Related Material 
        CLC/ETSI/JWG DD  ETSI-CENELEC Joint Working Group Digital Dividend 
        CLC/WS 04  Interoperability framework requirements specification for services to the home (IFRS) 
        CLC/BTTF 60-1  Assembly of electronic equipment 
        CLC/BTTF 69-3  Road traffic signal systems 
        CLC/BTWG 128-3  BT efficiency 
        CLC/BTTF 129-1  Thermal resistant aluminium alloy wire for overhead line conductor 
        CLC/BTTF 132-1  Aluminium conductors steel supported (ACSS type) for overhead electrical lines 
        CLC/BTTF 132-2  Revision of EN 50156 «Electrical equipment for furnaces and ancillary equipment» 
        CLC/BTWG 143-1  LVD standardization in the EU regulatory framework 
        CLC/BTTF 146-1  Losses of small transformers : methods of measurement, marking and other requirements related to eco-design regulation 
        CLC/BTTF 160-1  Recurrent Test of Electrical Equipment 
        CLC/BTTF 173-1  Closures for optical distribution points – Outdoor – Aerial l 
        CLC/BTTF 176-1  Managing issues related to harmonization of European standards within the CLC/SR 33 portfolio