Tilbake

Bli med NEK til Young Professionals i Edinburgh

Tekst: Arild Kjærnli

IEC Young Professionals er den internasjonale standardiseringsorganisasjonens program rettet mot unge mennesker innenfor elektroteknikk. Under IECs General Meeting 21 – 25. oktober vil det bli gjennomført en Young Professionals workshop. NEK kan sende 2 norske deltakere til workshopen og ber nå om søknader fra de de som er interessert i å delta. 

Bli en Young Professional i Edinburgh!

IEC arrangerer et eget program for unge mennesker som arbeider innenfor elektroteknikk kalt IEC Young Professionals. To heldige kandidater fra Norge har mulighet å bli med NEK til Edinburgh for å delta i IECs Young Professionals workshop 21- 25 oktober 2024. Workshopen gir deltakerne en god plattform for å kunne delta i både nasjonalt og internasjonalt standardiseringsarbeid. Young Professionals gir også en god mulighet til bygge et nettverk med likesinnede fra hele verden.

Det internasjonale standardiseringsarbeidet utføres av komiteer bestående av eksperter fra hele verden. Uten standarder som er akseptert på bred basis er det vanskelig å tenke seg vareflyt på tvers av landegrensene. Ved å delta i standardiseringsarbeidet får man en mulighet til å påvirke standardene til beste for egen bedrift og norske forhold.

Bransjen vår ønsker at flere unge skal engasjere seg i standardiseringsarbeid, og derfor har IEC tatt initiativ til denne workshopen.

Hvorfor delta på IEC Young Professionals?

NEK organiserer mer enn 100 norske komiteer med over 1.000 faglige eksperter, som arbeider for å ivareta norske interesser i internasjonal standardisering. Komiteene sikrer en norsk stemme inn i det internasjonale arbeidet og norske komitemedlemmer har satt dype spor i IEC. De internasjonale standardene brukes også i nasjonal virksomhet og komiteene foretar nødvendige tilpasninger for å dekke norsk lovverk og forskrifter. Arbeid med standarder vil gi verdifull kompetanse, og man arbeider med nasjonale og internasjonale eksperter. Kravene i standardene er basert på beste praksis fra et globalt miljø.

IEC Young Professionals er engasjerende og lærerikt.

Mann som snakker engasjert i mikrofon

IEC Young Professionals er en inngang til å bli mer kjent med dette viktige arbeidet for norsk elektroteknisk bransje.

– Vi har fått gode tilbakemeldinger fra tidligere deltakere i YP-programmet. IEC har skapt et profesjonelt opplegg som tar deltakerne med på en spennende reise inn i en verden de bør kjenne til. Tilbake hos arbeidsgiver har de viktig kunnskap virksomheten trenger og kan bruke i egen verdiskapning, forteller Leif Aanensen, administrerende direktør i NEK.

Program

Deltakerne får være med på et omfattende program hvor både presentasjoner, gruppearbeid og bedriftbesøk vil være en del av opplegget. Det vil også være sosiale settinger hvor man har muligheten til å bli mer kjent med andre deltakerne slik at man kan få et verdifullt internasjonalt nettverk. Det faglige programmet er omfattende, men det vil også bli arrangert sosiale aktiviteter.

– IEC Young Professional er et fantastisk tilbud for unge i bransjen vår! Du får mulighet til å bygge nettverk med likesinnede fra hele verden, du får et godt innblikk i standardisering og du får møte de beste på sine felt i IEC-systemet, fortsetter Aanensen.

IEC dekker oppholdet

Opphold er kostnadsfritt for deltakerne og betales av IEC. I tillegg vil NEK gi et reisestipend, som vil bidra til å dekke fly og transfer i Edinburgh.

Hvem kan søke?

  • Du er 35 år eller yngre
  • Du jobber innenfor elektroteknikk eller beslektede fagfelt
  • Du ønsker en innføring i internasjonal standardisering

Søknadene vil bli behandlet av NEK og kandidatene blir valgt ut etter en helhetlig vurdering.

Beslutning om deltagelse blir gjort basert på en samlet vurdering, hvor utdannelse, praksis, interesse for standardisering og faglige kvalifikasjoner vektlegges.

Interesserte kandidater sender en kortfattet, begrunnet søknad og CV til arild.kjaernli@nek.no.

Søknadsfristen er 20. juni 2023

Ta gjerne kontakt med NEK for mer informasjon:

arild.kjaernli@nek.no