Tilbake

En av verdens største skipsflåter skal bli karbonfri

Japan har en av verdens største handelsflåter og er blant de ledende skipsbyggerne i verden. Landet arbeider nå med å finne løsningene for en utslippsfri skipsfart. Nylig var representanter for denne utviklingen i Norge for samtaler med NEK.

Landstrøm og andre tiltak for å redusere utslippene av klimagasser fra skip har økt oppmerksomhet, ikke bare i Norge, men også i resten av verden. Nylig var de Japanske organisasjonene Japan NUS Co., Ltd  (JANUS) og Japan Ship Technology Research Association (JSTRA) på besøk hos NEK.  JANUS med støtte fra JSTRA har fått i oppdrag av japanske myndigheter å gjennomføre en undersøkelse om landstrøm i Europa og USA. Japan regner dette som territoriene som ligger lengst framme med nettopp slike løsninger.

Norge leder internasjonal, maritimt, standardisering

Arild Røed (NEK), Thomas Høven (Landstrømsforum) og Leif Aanensen (adm dir NEK) med representanter fra JSTRA

Det er ikke bare Norges bidrag innenfor landstrøm som inspirerte til et besøk i Norge. Representantene framhevet også Norges rolle som leder av den internasjonale komiteen for elektriske anlegg om bord i skip, som en viktig årsak til besøket. Komiteen, IEC TC 18, ledes av Arild Røed som er fagsjef for maritimt område i NEK.

Handelsflåten blant de 3 største i verden

Japan er en av de store shippingnasjonene i verden. Som en øystat er man helt avhengig av maritim transport. Hele 99,5% av landets handelsvolum foregår ved hjelp av skip og den japanske handelsflåten er ansvarlig for 60% av dette volumet. Med dette transportvolumet er Japan en av de tre store i internasjonal shipping. Japanske verft står også for 20% av verdens skipsbygging. Volumet på den japanske handelsflåten er imponerende. I tillegg finnes det også finnes det mer enn 60.000 fiskefartøy og 4.000 fiskeredere som opererer med flere båter.

Ikke infrastruktur for landstrøm

På tross av et enormt potensial for å redusere klimagassene finnes det imidlertid ikke en etablert infrastruktur for landstrøm i Japan i dag. Dette står imidlertid høyt opp på agendaen for de japanske shipping-myndighetene. Det er spesielt for den kystnære skipsfarten man ser på landstrøm. Under møtet med NEK var derfor de internasjonale standardene for landstrøm NEK IEC/IEE 80005 serien ett av emnene som ble diskutert.

-Det er helt klart at Japan vil kunne redusere sine utslipp av klimagasser fra skip betraktelig ved å kunne koble seg til landstrøm. Vi er derfor glade for å kunne dele av de erfaringene vi har i Norge for etablering av en slik infrastruktur. Ikke minst har NEKs Landstrømsforum bidratt sterkt til å finne løsninger for en del av hindringene slik at flere skip kan koble seg til landbasert elektrisitet, fortsetter Arild Røed som er fagsjef i NEK.

Japans skipsflåte skal bli utslippsfri

Japan har store ambisjoner for fremtiden. Det er en uttalt målsetning at skipsflåten skal bli utslippsfri. Landet har derfor lagt en klar strategi for å lansere utslippsfrie skip innen 2028. Det arbeides konkret med flere løsninger for framdrift.  Man arbeider nå med piloter og konseptskisser for hydrogen, ammoniak, bruk av supereffektiv LNG og karbonfangst ombord.

-Japan har med sin sterke posisjon innenfor skipsbygging muligheten til å gi et viktig bidrag inn mot en utslippsfri skipsfart. I dag har de utviklet et arbeidsprogram hvor man ser for seg å kunne starte byggingen av de første utslippsfrie skipene innen 2028. Parallelt med at det utvikles ulike teknologiløsninger arbeides det nasjonalt og internasjonalt regelverk, avslutter Arild Røed.

Les mer om Landstrømsforum