Tilbake

Tilkoblingsstandard for høyere spenningsnivåer skal utvikles!

NEK er i gang med å etablere en ny komite for å etablere en standard som skal gi kravene til tilkobling for høyere spenningsnivåer. Denne standarden vil gi en felles metode for alle nettselskaper og kan bidra til lavere kostnader. Alle som er interessert inviteres nå til å ta del i utviklingsarbeidet.

Høyspenning livsfare

Standard for tilknytning er godt etablert

Da NEK 399 – Tilknytning av elanlegg og ekomnett ble lansert i 2014 representerte den for første gang en metode som regulerer grensesnittet mellom netteier og anleggseier. Før NEK 399 ble tatt i bruk var dette et felt hvor ansvarsfordelingen var uklar og konfliktnivået kunne bli høyt.

-NEK 399 har bidratt til at konfliktnivået rundt tilknytning mellom nett og anleggseier har minsket kraftig. Bruker man standarden er det ingen tvil om hvem som har ansvaret for hva. Dette gir store fordeler, ikke minst sparer man tid og ressurser, forteller Lars Jakob Paulsen, fagsjef i NEK.

Ny metode for tilknytning for høyspenning

For spenningsnivåer over 24 kV finnes det imidlertid ikke tilsvarende standard for tilknytning. NEK har derfor startet arbeidet med å utvikle en norsk standard som vil gi kravene til grensesnittene i høyspenningsinstallasjoner. Den nye standarden har foreløpig fått arbeidsnavnet NEK 499. Standarden vil ta for seg både kommunikasjon og ansvarsfordeling. En slik prosess, som tas i bruk på tvers av spenningsnivå og mellom nettleverandører, vil gi en mer strømlinjeformet metode hvor konfliktsnivået er minimert.

-Vi har sett at det er nødvendig å utvikle en tilknytningsstandard også for spenningsnivåer over 1 kV. I dag er det cirka 100 nettselskaper i Norge. Det er nok ikke helt feil å si at det finnes 100 metoder for tilknytning. Dette er ikke optimalt i et samfunnsøkonomisk perspektiv. En prosess som alle forholder seg til vil gi mindre bruk av tid og ressurser, og samtidig minimere uenigheter, fortsetter Lars Jakob.

Økt behov

Det er forventet at antallet tilknytninger med høye spenningsnivåer vil øke i tiden framover. Det vil bli flere industribedrifter som har behov for store mengder elektrisitet. Blant annet skal det bygges energikrevende batteriproduksjon og flere aktører vil starte opp hydrogenproduksjon. Samtidig vil det også bli etablert flere nye produksjonsenheter enten det er vindparker på land, offshorevind eller produksjon av industriell solenergi.

Du kan bidra i utviklingen

En standard utvikles av aktørene i bransjen, som er organisert i en komite. Sammen kommer man til enighet om de kravene man må stille til metoden. I arbeidet med NEK 499 har NEK behov for at aktuelle interessenter melder seg til tjeneste.

-Dette blir et spennende arbeid, men vi er avhengig av bred deltakelse fra bransjen slik at standarden får en god forankring. Jeg ønsker derfor konsulenter, myndigheter, utstyrsleverandører, sluttkunder og nettselskaper velkommen til å delta i komiteen. Jo flere eksperter som blir med, jo bedre vil standarden bli, avslutter Lars Jakob Paulsen.

Er du interessert i å bli med på dette arbeidet, ta kontakt med Lars Jakob Paulsen på telefon eller e-post.

Les mer om komitearbeid!