Tilbake

Vil du arbeide med oss i NEK – vi trenger en ny kollega

NEK er i stadig vekst og vi har behov for å ansette en elektroingeniør. Vår nye kollega vil arbeide med ulike oppgaver innenfor lavspenning. Arbeidet som skjer i NEK påvirker hele elektroteknisk bransje og vår nye kollega vil få muligheten til å sette tydelige spor.

NEK er inne i en periode hvor vi har svært mange arbeidsoppgaver. Vi trenger derfor en ny medarbeider som skal fungere som prosjektleder innenfor NEKs enhet for lavspenningsanlegg. I stillingen inngår prosjektledelse, innovasjon og forretningsutvikling.

Enheten har ansvar for å sikre best mulig organisering av standardiseringsarbeidet innen fagområdet. Aktiv koordinering og samarbeid med europeisk og internasjonal standardisering er en viktig del av dette arbeidet. Stillingen innebærer også markedsføring av fagområdet overfor partnere og kunder, blant annet gjennom planlegging og gjennomføring av standardiseringsprosjekter, webinarer og konferanser innenfor relevante temaer.

Du får muligheten til å påvirke stillingens innhold, samt din egen og NEKs utvikling. Stillingen medfører unike muligheter til å bygge relasjoner og nettverk mot norsk næringsliv, myndighetsorganer, bransjeorganisasjoner samt internasjonale aktører innen fagområdet.

Se stillingsannonse på FINN.no