Tilbake

Gratis webinar – lansering av NEK 440:2022

Standardsamlingen NEK 440 – Stasjonsanlegg over 1kV lanseres i ny utgave 8. september. Den nye utgaven er revidert og vesentlig endret i tråd med internasjonale standarder. NEK, REN og Energi Norge inviterer til gratis webinar 8. september for å gå igjennom den nye standardsamlingen.

Ny utgave av NEK 440 – Stasjonsanlegg over 1kV

Standarden NEK 440 – Stasjonsanlegg over 1kV vil 8. september bli lansert i ny utgave. Den eksisterende utgaven ble lansert for 7 år siden og det har blitt foretatt omfattende endringer i 2022 versjonen.

-Vi har hatt en gjennomgang av de internasjonale standardene som danner grunnlaget for NEK 440. Dette har medført at hele standardsamlingen er revidert. Samtidig er språket oppdatert i forhold til de internasjonale standardene slik at det er denne versjonen som nå vil være gjeldende etter lansering, forteller Lars Jakob Paulsen, som er fagsjef høyspenning i NEK.

Nye krav i NEK 440

Det har blitt Iagt stor vekt på å forbedre og å gjøre språket tydeligere i den nye utgaven av standardsamlingen. Dette har medført at mange av kravene har fått ny ordlyd. Konsekvensene er at det er mindre rom for misforståelser og feiltolkninger. Samtidig har det også kommet til endringer og nye krav av teknisk art.

-Vi forventer at dette blir en mer brukervennlig utgave av NEK 440. Tydeligere språk alene tilsier dette, men også mange figurerer og tabeller er forbedret og noen nye figurer er lagt til. Samtidig er det også flere krav som er nye i tråd med de internasjonale versjonene. Framover vil derfor samsvarserklæring måtte referere til NEK 440:2020, fortsetter Lars Jakob.

Digital og trykt utgave

NEK 440:2022 vil bli lansert både i trykket utgave og en digital versjon. Den digitale versjonen vil være søkbar, ha lenker og inneholde muligheter for å legge inn kommentarer for økt brukervennlighet. Samtidig vil det også være en kobling mot NEKs FAQ-tjeneste hvor man stille egne spørsmål og finne svar på mange problemstillinger knyttet til NEK 440.

-For mange vil den digitale utgaven gi mange fordeler. Ikke bare er den brukervennlig, men den vil være tilgjengelig både på mobil, nettbrett og PC. Dersom du skulle være uten nettdekning i en periode er det også mulig å ha en tidsbegrenset nedlasting på harddisk, avslutter Lars Jakob Paulsen.

Gratis webinar – lansering av NEK 440:2022

For å lansere den nye utgaven av NEK 440 inviterer NEK, REN og Energi Norge til et gratis lanseringswebinar. Under webinaret vil man gå igjennom de nye kravene i standarden slik at brukerne får en overordnet forståelse av endringene som har blitt foretatt.

Les mer om gratis NEK 440 webinar og meld deg på!