Tilbake

Ny kommentert utgave av EX-standard fra IEC

Standarden IEC 60079-10-1 omhandler klassifisering av eksplosjonsfarlige områder. I Norge inngår standarden i samlingen NEK 420 – Klassifisering av eksplosjonsfarlige områder. Nå foreligger IEC utgaven i en kommentert versjon hvor eksperten i standardiseringskomiteen kommenterer de valgene som har blitt foretatt i utviklingen av standarden.

IEC har publisert den tredje utgaven av IEC 60079-10-1, som omhandler klassifisering av eksplosjonsfarlige områder. En kommentert versjon av standarden er nå tilgjengelig. I denne utgaven av standarden er alle endringer fra forrige utgave fremhevet. De mest relevante endringene har også fått kommentarer som gir en forklaring på de valgene man har foretatt. Hensikten bak den kommenterte versjonen å gjøre bruken av standarden enklere for alle interessenter. I Norge finnes IEC 60079-10-1 som en del av standardsamlingen NEK 420 B – Klassifisering av eksplosjonsfarlige områder.

De norske interessene er ivaretatt

Den nye utgaven er utarbeidet av standardiseringskomiteen IEC SC 31J, som sorterer under IEC Technical Committee 31 (TC 31). TC 31 utarbeider internasjonale standarder knyttet til bruk av utstyr, inkludert områdeklassifisering, valg og installasjon, inspeksjon og vedlikehold, reparasjon, overhaling og gjenvinning av utstyr der det er en fare for eksplosjon.

-Norge spiller en aktiv rolle i utarbeidelsen av standarder for EX-områder. Det er den norske speilkomiteen NK 31 som ivaretar de norske interessene. Samtidig er det flere norske eksperter som også deltar i det internasjonale arbeidet. Gjennom våre olje og gass interesser er standardene for EX-områder viktig for norsk næringsliv og aktørene tar definitivt sitt ansvar på alvor.

Hjelp til valg av utstyr og installasjon

Eksplosjonsfare oppstår i områder der det kan være eksplosive atmosfærer av brennbare gasser, damp eller brennbart støv. IEC 60079-10-1 angir de grunnleggende kriteriene for klassifisering av områder der det kan være slik brann- eller eksplosjonsfare. Standarden gir veiledning om faktorer og parametere som er relevante for slike vurderinger. Selv om standarden først og fremst er ment å hjelpe til med valg og installasjon av utstyr for å forhindre antennelseskilder i områder med eksplosjonsfare, er den også et nyttig tillegg for andre anleggssikkerhetsproblemer.

Brukervennlig

Denne nye utgaven angir tydeligere faktorene som er relevante for klassifisering av farlige områder, bidrar til å unngå uklarheter og gjør standarden mer brukervennlig. Den gir de grunnleggende prinsippene for klassifisering av farlige områder og anerkjenner en rekke nasjonale eller industrikoder som kan gi ytterligere detaljer eller spesifikke eksempler på klassifisering av farlige områder. Det inkluderer også en rekke forenklede vurderingsverktøy for bruk i applikasjoner der bruk av slike verktøy anses som et akseptabelt alternativ.

Hvem bør bruke standarden?

Standarden er ment for ingeniører i et bredt spekter av bransjer som gruvedrift, olje og gass, petroleumsdistribusjon, petrokjemi, trykking, avløpsvannbehandling, farmasøytisk, lim- og malingsproduksjon og mange andre. Det er også en referansestandard for mange offentlige etater knyttet til sikkerhet på arbeidsplassen og sikker styring av denne typen bransjer.

Standarden kan du kjøpe her.