Tilbake

Samfunnskritiske utfordringer på Cybersikkerhets-konferansen 2022

Professor Josef Noll vil under Cybersikkerhets-konferansen 24. august ta opp utfordringene som digitaliseringen gir den norske tillitten.  I foredraget «Kunnskapsbasert tilnærming om cyberkriminalitet og samfunnssikkerhet» vil han ta opp en vei videre for å ta vare på den norske tillitten.

Digitaliseringen øver press på den norske tillitten

Tillit er en av bærebjelkene i det norske samfunnet. Dette gjenspeiles i den norske samfunnsutviklingen og innovasjonskraften som bringer oss videre. Denne tillitten er nå under press. Den digitale transformasjonen griper inn i hele vårt samfunn er i ferd med å undergrave denne bærebjelken som vårt samfunn er tuftet på. Vi er rett og slett i ferd med å bli mer sårbare. Ikke minst bidrar tingenes internett med sensorer overalt til å undergrave tilliten. Samfunnskritiske funksjoner og infrastruktur er nå mer sårbare enn noensinne.

Trenger vi en grunnleggende debatt?

Universitetene har et særdeles ansvar for å etablere kunnskap rundt samfunnsutfordringer. Denne utfordringen møter vi ved å ta cyberkriminalitet inn som basis i utdannelsen om informatikk og teknologi. Spørsmålet er om dette er nok?  Trenger vi en grunnleggende debatt om et innovativt land med høy tillit, og hvordan vi skal kunne opprettholde tilliten i det norske samfunnet?

Josef Noll fra Universitetet i Oslo vil ta opp dette i foredraget «Kunnskapsbasert tilnærming til cyberkriminalitet og samfunnssikkerhet»  under Cybersikkerhets-konferansen 24. august. Foredraget vil sette opp rammeverk og skissere utfordringene som vi alle sammen må jobbe med.

Professor Josef Noll

Josef Noll

Professor Josef Noll

Josef Noll er professor ved UiO og generalsekretær ved Stiftelsen Basic Internet. Ved UiO leder han området digital helse ved Senter for Global Helse, med fokus på helseinformasjon til alle. Hans fagfelt er kommunikasjon og IoT-sikkerhet, samt virkningene av digitalisering på samfunnssikkerhet. Det digitale skille er en av de store samfunnsutfordringer, hvor hans gruppe jobber med «fri tilgang til informasjon for alle». Noll har bakgrunn fra Siemens, den Europeiske Romorganisasjon ESA og Telenor, hvor gruppen hans var ansvarlig for 3G/UMTS utviklingen.

Cybersikkerhets-konferansen 2022

Cybersikkerhets-konferansen vil bli arrangert på the Hub i Oslo 24. august. Under konferansen vil deltakerne få presentasjoner fra noen av de ledende stemmene innenfor cybersikkerhet i Norge. Konferansen vil også bli streamet slik at man kan også delta digitalt.

Les mer om Cybersikkerhets-konferansen og meld deg på!