Tilbake

Ny standard snart klar for lansering: NEK 405-3-2 Elkontroll i vegtrafikksystemer

NEK har nylig avsluttet arbeidet med en ny standard for elkontroll i vegtrafikksystemer. Den nye standarden er et samarbeid mellom komiteene for elkontroll og samferdsel. Det er ventet at den nye standarden vil bidra til høyere kvalitet og lavere kostnader for leveransene til vegtrafikksystemer.

Veibelysning

Forvaltere og eiere av veganlegg har ansvaret for overtagelse av el- og ekominstallasjoner for betydelige ressurser. Dette er høyst kritisk infrastruktur med strenge krav til funksjonskvalitet. For å sikre at leveransene lever opp til kvaliteten som kreves i kontraktene innenfor samferdsel, har det vært ytret ønsker om et standardisert verktøy for kontroll. For å møte dette ønsket har NEK utarbeidet en egen standard som vil ivareta dette behovet.

Samarbeid mellom fagmiljøer

NEK har to standardiseringskomiteer som har samarbeidet om utviklingen av den nye standarden. Komiteen NK 219 – Kompetanse til inspeksjonsorgan har vært i førersetet under utviklingen. Dette sikrer en lik struktur som de andre standardene i 405-serien. Komiteen har arbeidet med standardisering innen elkontroll siden 2006. Med i arbeidet for å utvikle en ny standard har de hatt med seg komiteen NK 300 El og ekom i samferdsel. Dette er en relativt ny standardiseringskomite som ble etablert i 2019, men har allerede utgitt sin første standard, NEK 600 – El og ekom i vegtrafikksystem. Gjennom dette samarbeidet har man klart å ivareta interessene fra både elkontroll-miljøet og aktørene innenfor samferdsel.

Standarden stiller krav

I NEK 405-3-2 Elkontroll i vegtrafikksystemer blir det stilt krav til personell, eksaminering, sertifisering og metodikk for leveranser til vegsektoren. Standarden vil bidra til å sikre at leveranser er i overenstemmelse med myndighetskrav og kontraktkrav, den vil sikre kvalitet og kan spare samfunnet for store kostnader.

Sikrer kvalitet i leveranser

Standarden skal også danne grunnlag for tredjepartsvurdering av oppfyllelse av drifts- og vedlikeholdskontrakter, og generell kontroll av oppdrag for el og ekominstallasjoner.  Å sikre at disse leveransene oppfyller kravene spesifisert i kontrakter er svært viktig. En tredjepartsvurdering  kan bidra til å senke konfliktnivået og forbedre både prosjekt- og samfunnsøkonomien i samferdselsprosjekter.

Kan dekke hele samferdsels sektoren

Standarden dekker i første omgang vegsektoren, men er bygget opp etter en modell som kan være relevant for hele samferdselssektoren, og for kritisk infrastruktur generelt.

 

Den nye standarden forventes å bli publisert i juni 2022.