Tilbake

Gratis NEK 399 seminar i Trondheim!

Standarden NEK 399:2022 – Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett ble lansert 5. mai. Nå inviterer de sentrale aktørene i utviklingen av standarden til seminar i Trondheim 18. mai.

NEK 399 ble lansert 5. mai 2022 og anledningen ble markert med et webinar. Under webinaret fikk deltakerne høre om endringene som har skjedd med standarden. Samtidig var det også foredrag som tok for seg standarden fra synsvinklingen til Nelfo, Nkom og nettselskapene.

-Jeg må si at webinaret på alle måter var vellykket. Det var hele 2.640 påmeldte deltakere, og det sier vel sitt om interessen rundt denne standarden, sier Tommy Lundekvam, fagsjef lavspenning i NEK.

NEK, REN, Nelfo og Nkom ønsker i lys av interessen rundt NEK 399 og andre standarder å komme nærmere de som bruker standardene. Det vil derfor bli arrangert korte seminarer på utvalgte steder i Norge. Under seminarene vil du få presentert siste nytt innenfor standardisering. Samtidig får du også anledning til å snakke med noen av de sentrale personene i utviklingen av standardene.

-En ting er å formidle budskapet vårt rundt nye standarder i et webinar. Vi får da gitt informasjon om endringer og nye krav, men vi får ikke snakket med folk. Dette har vi lyst til å gjøre noe med og kommer i de nærmeste månedene til å arrangere seminarer på utvalgte steder i Norge. Foruten å presentere nyheter får vi også anledning til å ha en dialog med de som faktisk arbeider etter standardene, fortsetter Tommy Lundekvam.

Neste møte blir arrangert i Trondheim på Scandic Lerkendal fra klokken 13:00 til 15:00.

Meld deg på her!