Tilbake

NEK og Språkrådet skal samarbeide

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) og Språkrådet har formalisert sitt samarbeid med oversettelse av elektrotekniske ord og uttrykk til norsk språk gjennom en avtale. Samarbeidet legger til rette for at man kan få et felles, norsk, språk innenfor det elektrotekniske fagfeltet.

Arild Kjærnli

Tydelig språk er viktig for elsikkerhet

Språk sørger for at man har en felles forståelse av ord og uttrykk. Dette er ikke minst viktig innenfor sikkerhet hvor misforståelser kan få fatale følger.

-En av NEKs viktige arbeidsoppgaver er å utvikle standarder hvor formålet er å ivareta elsikkerhet. Ett tydelig språk med felles forståelse av ord og uttrykk er alfa og omega i dette arbeidet. Uten dette er det vanskelig å gi klare entydige beskjeder. Farlige situasjoner basert på feil forståelse av ord kan oppstå både under installasjon, i maskiner og i installasjonens funksjonalitet, forteller Leif Aanensen.

Norsk fagspråk

Norsk Språkråd sitt oppdrag er å sikre et samfunnsbærende språk. Fagspråk er et felt som utvikler seg raskt og fag er motoren i språkutvikling. Det er i forskning og utvikling at behovet for nye ord og uttrykk oppstår. Dette skjer ikke minst innenfor NEKs ansvarsområde, som omfatter sentrale samfunnsfelt fra kraftproduksjon og distribusjon til IoT og cybersikkerhet. Innenfor elektroteknikk er det derfor viktig å bruke ressurser på å etablere norskspråklig terminologi.

NEK og Språkrådet samarbeider

NEK og Språkrådet har nå inngått en avtale, som formaliserer samarbeidet for å ivareta elektroteknisk terminologi på norsk. Avtalen vil styrke terminologiarbeidet og ivareta en høy språklig standard. Dette vil skape en felles forståelse av ord og uttrykk, som igjen vil bidra til større sikkerhet.

– Språkrådet arbeider systematisk for å få utviklet og tilgjengeliggjort terminologi på alle fagområder. NEK bidrar med viktig terminologi på sitt felt, og med denne avtalen faller en viktig brikke på plass i arbeidet med norskspråklig terminologi, sier Åse Wetås, direktør i Språkrådet.

Samarbeidet vil legge til rette for at vi kan kommunisere enda bedre om samfunnssikkerhet og beredskap på norsk. NEK legger inn terminologi i den internasjonale termbasen Electropedia, men vil også finne løsninger for å gjøre terminologien søkbar i Termportalen.