Tilbake

NEK moderniseres!

Det skjer en enorm utvikling innenfor elektroteknisk område, hvor ny teknologi, ekstra trykk på elektrifisering og digitalisering er viktige ingredienser. NEKs standardiseringsarbeid er en viktig forutsetning for at denne utviklingen skal kunne skje på bred front. Organisasjonen tiltrekker seg stadig nye miljøer og oppleves å være en del av løsningen innen stadig flere områder. NEK derfor har valgt å endre sin grafiske profil som et ledd i å gjenspeile det banebrytende arbeidet man er en del av.

NEK har gjennom de siste 110 årene vært gjennom en unik reise. Fra et samfunn som var avhengig av oljelamper, vedfyring og gass har man kunnet bygge et land som har fornybar elektrisitet som en av sine hjørnestener. Uten standardiserte løsninger hadde man imidlertid ikke kunnet få til dette. Løsningene som introduseres må kunne fungere sammen i et samspill – og i dette spiller standardene hovedrollen.

NEK midt i en enorm utvikling

Til tross for at de siste 100 år har medført store forandringer, har likevel utviklingen aldri vært raskere enn de siste 10 årene. Denne utviklingen preger også arbeidet i NEK og medfører endringer.

-Det har skjedd en enorm utvikling innenfor de områdene NEK har som fagfelt. Vi ser det kanskje lettest i form av elbiler, sol- og vindenergi, men det er også en kraftig utvikling innenfor områder som vi umiddelbart ikke kan se. IoT og brenselceller er eksempler på områder NEK arbeider for å finne standardiserte løsninger. Når det norske strømnettet skal digitaliseres har standarder fra NEK en viktig rolle. Et annet område som faller naturlig sammen med dette er våre standarder innenfor cybersikkerhet, forteller Leif T Aanensen, adm dir i NEK.

NEK bytter utseende

Et felt hvor NEK ikke har forandret seg mye er grafisk profil. Logoen til NEK har bestått så langt tilbake man kan huske og representerer i så måte en tid som er forbi.

-I NEK er vi svært opptatt av det elektrotekniske faget og har kanskje ikke hatt tilstrekkelig oppmerksomhet rundt andre deler av vår virksomhet. Vår profil fremstår derfor som noe konservativ og representerte ikke den utviklingen NEK er en del av. Vi har derfor endret hele vår grafiske profil til noe som er mer forenelig med hvor vi står i dag fortsetter Leif Aanensen.

Rekruttering til arbeidet

NEKs arbeid foregår i standariseringskomiteer hvor eksperter fra offentlig administrasjon, næringsliv og akdaemia deltar. I dag er det nærmere 800 eksperter som deltar i standardiseringsarbeidet.

-Vi har hatt en tilstrømning til komiteene som er unik i europeisk sammenheng. Foruten muligheten til å delta i standardiseringen trekker medlemmene det unike nettverket og muligheten til kompetanseheving som de viktigste årsakene til å bli med. Med den nye profilen håper vi å bli mer attraktiv for at enda flere skal melde seg til tjeneste. Spesielt ser vi for oss at yngre mennesker i en tidlig del av karrieren vil ha stor nytte av nettverket og kompetansen som hører med, avslutter Leif Aanensen.

Bli med i standardiseringsarbeidet!