Tilbake

Ny EU-strategi med høye ambisjoner for standardisering

Europakommisjonen lanserte onsdag en ny strategi for standardisering. – EU viser at de forstår at standarder er et fundament for videre utvikling og vekst, fastslår administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus, og Leif T. Aanensen, administrerende direktør i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK).

Adobe

Standardisering en drivkraft

EU ønsker at standardisering skal være en drivkraft for industrialisering og europeisk konkurransekraft. Det krever at europeiske bedrifter, forskere og sivilsamfunn deltar aktivt i utviklingen av standarder både i Europa og globalt.

– Jeg er glad for at EU viser at de forstår hvor kraftfulle standarder kan være for å sette nye ideer ut i livet, og utvikle og forbedre løsninger på en effektiv og treffsikker måte, sier Mehus.

Standarder forenkler

Jacob Mehus (v) og Leif Aanensen (h)

En nordisk studie fra 2018 viser at 87 % av selskaper som deltar i standardisering, bruker arbeidet i sine framtidige forretningsplaner (mer om studien: Standarders påvirkning på økonomien i de nordiske landene | standard.no).

– Standardene er en hjørnesten i det indre marked. Produsentene kan forholde seg til de samme standardene og dermed de samme tekniske krav i hele Europa. Det må man kalle forenkling. Da er det ikke rart at ambisjonene utvides i den nye strategien, legger Aanensen til.

Sammenfallende prioriteringer

Mange av områdene hvor EU ønsker å bruke standarder sammenfaller med den norske regjeringens prioriteringer: sirkulær økonomi, grønne jobber og hele verdikjeder innen hydrogen og fornybar energi, datadeling og digitalisering.

– Innenfor alle disse områdene er standardisering et effektivt virkemiddel for å dele beste praksis. Vi mener også norske myndigheter kan dra nytte av standardisering for å nå sine mål om å kutte utslipp og etablere nye, grønne arbeidsplasser, påpeker Mehus. Mehus poengterer at bruk av internasjonale standarder bevarer konkurransekraft og bidrar til markedsadgang for norske bedrifter.

Internasjonalt samarbeid

EU har en ambisjon om å være en standardsetter internasjonalt og samarbeider tett med de europeiske standardiseringsorganisasjonene CEN, CENELEC og ETSI som Norge er medlem av.

– Standard Norge og NEK er en viktig kanal for norske bedrifter, organisasjoner og myndigheter til å bidra og følge med i standardisering i Europa og globalt. Også norske aktører må være med på å sette standarden, og det er plass til flere i det viktige arbeidet vårt, sier Mehus og Aanensen.