Tilbake

Vær forberedt på flere lynnedslag!

Klimaendringene gjør at mange værfenomener forsterkes og opptrer hyppigere. Dette gjelder også for lynnedslag. NEK har gitt ut standardsamlingen NEK 320 – Lynvernanlegg som gir en metode for god beskyttelse mot skader av lynnedslag. 27. januar vil NEK presentere denne metoden i et webinar.

Hvert år kan vi forvente 120.000 lynnedslag i Norge. Klimaendringene med høyere temperaturer og mer nedbør gjør det sannsynlig at antall lynnedslag vil øke. Allerede nå betales det ut flere hundre millioner kroner årlig som erstatning for skader forårsaket av lynnedslag. Finans Norge kan melde om at utbetalingene stadig øker som en følge av teknologisk utstyr som er ømtålige for store spenningsendringer. Selv om forsikringene vanligvis dekker de fysiske tapene etter lynnedslag kan tapet av immaterielle verdier være stort. Tapt informasjon og ansatte som ikke får gjort arbeidsoppgavene sine kan stå for verdier som langt overgår de materielle. 

De store konsekvensene man kan møte ved et lynnedslag viser at lynvern bør være en del av alle byggeprosjekterNEK har derfor tatt fram standardsamlingen NEK 320 – Lynvernanlegg. De ulike delene i NEK 320 er basert på IEC standarder i serien 62305. Samlet får man en metode som tar en fra risikovurdering til installasjon, forteller Lars Ihler, fagsjef i NEK.  

Standardene i IEC 62305 serien, er tatt fram av noen av verdens fremste eksperter fra både byggebransjen, utstyrsleverandører og myndigheter. Metoden disse standardene til sammen danner er basert på «best practice» gjennom IECs globale nettverk.  

NEK vil 27. januar invitere til et webinar som vil ta deltakerne gjennom hele prosessen som NEK 320 Lynvernanlegg representerer. 

Dette webinaret vil gi en svært god oversikt over NEK 320. VI har fått med oss noen av Norges fremste eksperter innenfor fagfeltet og hver enkelt del vil bli behandlet. Dette er et webinar for alle som ønsker et innblikk i dette fagfeltet som bare vil bli viktigere og viktigere i tiden framover, avslutter Ihler. 

Les mer og meld deg på webinaret om lynvernanlegg. 

 

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Ny delstandard i NEK 400 for lading av elbåt på høring!

Dato
20.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 4

Dato
19.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 3

Dato
04.06.2024