Tilbake

Innsamling av data er bare halve jobben

Gjennom AMS og andre sensorer gjøres enorme datamengder tilgjengelig. Utfordringen ligger i å presentere dataene på en forståelig form. Bare på den måten kan man dra nytte av informasjonen som ligger i dataene.

Tensio er Norges nest største nettselskap og er resultatet av sammenslåingen av TrønderEnergi Nett og NTE Nett i 2019. Det nye selskapet har et forsyningsområde som består av 29 000 km linje/kabel, 100 trafostasjoner og 13 000 nettstasjoner. Et forsyningsnett i denne størrelsesorden krever at man tar de riktige driftsbeslutningene og foretar de riktige investeringene for å levere en høy forsyningssikkerhet. 

-Det er helt nødvendig å digitalisere nettet om vi skal ha en optimal drift og gjennomføre de riktige oppgraderingene. AMS-målerne er et viktig instrument for å samle inn data som minimerer risikoen ved beslutningene. I Tensio bruker vi også andre sensorer i tillegg til AMS for å få et så godt datagrunnlag som mulig sier Trond Rikard Olsen, senior rådgiver i Tensio. 

Med 250.000 kunder er det enorme mengder brukerdata som daglig blir samlet inn. Dette gir potensiale for å se inn i den digitale glasskulen og danne seg et bilde av fremtidens forbruk. Samtidig får man også et bilde av de mange komponentene i nettet og kan foreta utskiftninger og oppgradering på riktig tidspunkt. 

-Det har stor verdi å eie, kontrollere og distribuere data. Den store utfordringen ligger i å kunne presentere dataene på en forståelig måte for å dra nytte av dem. I Tensio planlegger vi å benytte dashboard for å holde oversikten over de viktige måleparameterne. Vi ønsker også i stor grad å foreta de store beslutningene gjennom bruk av digitale tvillinger. På den måten får vi mer effektive prosesser, vi ser behovet for vedlikehold og kan planlegge de store endringene i infrastrukturen. Sammenlagt vil dette gi oss en et mer dynamisk nett og på sikt høyere forsyningssikkerhet, forteller Rolf Hilstad, senior prosjektleder i Tensio. 

Tensio har kommet et godt stykke i hvordan smart og integrert bruk av datakilder kan gi merverdi for selskapet. Under konferansen Det Digitale Kraftsystemet 11. mars på Oslo Plaza vil Trond Rikard Olsen og Rolf Hilstad presentere hvordan selskapet samler inn, presenterer og bruker dataene for å øke forsyningssikkerheten. 

Du kan lese mer Det Digitale Kraftsystemet og melde deg på her!  

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Hva skjer med batterier?

Dato
25.01.2024