Tilbake

Lansering av NEK 399 – Høyspenning

NEK 399 Tilknytning av elanlegg og ekomnett er den ledende normen for å grensesnittet mellom netteier og eier av elanlegg og ekomnett. Nå utvides NEK 399 med en metode for høyspenning og NEK inviterer til lanseringsseminar 9.januar i Oslo.

Tilknytning av elanlegg og ekomnett

Utvidelse av NEK 399

NEK har utvidet metodene i NEK 399 til også å gjelde høyspenningstilknytninger. Utvidelsen heter NEK NSPEK 399 Metode D, og er en norsk spesifikasjon. Den norske spesifikasjonen gjelder høyspenningsanlegg som forsynes fra distribusjonsnett med spenning fra 1 til 24 kV.

Samtidig har REN også utviklet RENBLAD 4101, som går dypere inn i ulike løsninger for å kunne oppfylle normens krav samt de ulike avtalene som bør opprettes mellom aktørene.

Krav til grensesnitt

Av krav som finnes i den nye spesifikasjonen kan nevnes at anlegget ikke skal bygges og drives under nettselskapets områdekonsesjon. Normen presiserer også hvilke standard spenningsnivå som bør benyttes og hvordan jordingsanlegg skal utføres. Metode D beskriver også prinsipper for eierskap, plassering og vedlikehold av måleutstyr.

Lanseringsseminar

NEK inviterer nå til et lanseringsseminar 9. januar i Oslo, som vil gå igjennom de sentrale punktene i spesifikasjonen. Samtidig vil også REN presentere sitt RENBLAD 4101, som beskriver hvordan man praktisk kan oppfylle normen.

Under seminaret vil du få høre sentrale personer som Kjell Myrann som har ledet arbeidet med Metode D, Hans Brandtun som er teknisk sjef i REN, Erik Eggum fra NVE og Frode Kyllingstad fra DSB.

Lanseringsseminaret 9. januar vil være i Lilleakerveien 8 like ved Lysaker stasjon.

Les mer og meld deg på!

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Digitalisering - nødvendig for å lykkes med havvind

Dato
17.10.2023