Tilbake

Spenningskvalitet – henger nettselskapene med?

Elektrisk utstyr monteres sammen til en helhet i elektriske installasjoner. Ofte skjer dette med en tetthet som kan gi utfordringer i forhold til samlet emisjon, men også til kompatibiliteten. Hver for seg kan utstyret fungere fint, men i samspillet kan uventede ting skje. Det er innen dette temaet Henrik Kirkeby fra PQA vil utdype på årets elsikkerhetskonferanse.

Støy - noe å arbeide med

Det er først når spenningskvaliteten påvirker funksjonen til elektrisk utstyr at temaet kommer inn på radaren. Kirkeby vet imidlertid mer enn de fleste om hvordan spenningskvaliteten kontinuerlig påvirker den elektriske sameksistensen. Gjennom et utall av målinger og analyser vet han hvordan landskapet ser ut også under radaren

– De som tror at ren 50 hertz sinus er hovedregelen har nok ikke holdt i særlig avanserte måleinstrumenter. I de siste 10-20 årene har det blitt stadig sterke innslag av ulinære laster. Disse har et strømtrekk som forstyrrer den ideelle verden. Selv om utstyret er designet for å takle en del støy, vil det alltid være en grense. Når denne overstiges begynner vi å se funksjonsmessige utfordringer, sier Kirkeby.

Hvem er mest berørt?

Kirkeby kan fortelle at virkningen av støy henger tett sammen med stivheten på nettet, eller nettimpedansen, i tillegg til mengden ulineær last og samspillet mellom dem. Dess svakere nettet er, dess høyere innvirkning får noen av de ulinære lastene.

– Kunder som ligger langt ut på en transformatorkrets vil f.eks. være mer utsatt enn de som ligger tett på nettstasjonen, i hvert fall for noen typer problemer. En gruppe som er spesielt utsatt er landbruksnæringen og småbedriftene på landet. Det gjelder spesielt de virksomhetene som har høy automatiseringsgrad. Mengden produsert støy og immuniteten til slikt automatiseringsutstyr er ikke nødvendigvis alltid blant de beste, avslutter Kirkeby.

På Elsikkerhetskonferansen 20-21 november vil Kirkeby vil dele måleresultater, praktiske tilfeller og en god situasjonsbeskrivelse. Han vil også gå inn på hvordan problemene med spenningskvalitet kan forebygges. Les mer her.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Ny delstandard i NEK 400 for lading av elbåt på høring!

Dato
20.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 4

Dato
19.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 3

Dato
04.06.2024