Tilbake

NEK utvikler ny norm for eltakst

Regjeringen har nylig fremmet et forslag om endringer i avhendingsloven. Forslaget vil gi selger av en bolig et større ansvar for skjulte mangler. En god oversikt over elanleggets tilstand og eventuelle kostnader til utbedringer vil bli avgjørende for å kunne eliminere eventuelle erstatningskrav. NEK vil i løpet av året lansere en standard for eltakst som vil avdekke mangler.

Eltakst

Selger får større ansvar

Regjeringen varsler endringer i avhendingsloven. Det nye forslaget innebærer at det ikke lenger vil være lov å selge boligen med forbeholdet «som den er». I praksis betyr det at man fjerner den såkalte vesentlighetsklausulen. Dette innebærer at selger ikke lenger kan avskrive seg ansvaret for skjulte mangler opp til en viss vesentlighetsterskel. Det vil allikevel innføres enn minstekrav for mangler på kr 10.000,-.

-Det vil nå bli viktigere enn noen gang at man skaffer seg oversikt over tilstanden til det elektriske anlegget før man selger. Boligeier bør bestille en tilstandsvurdering før et eventuelt salg og forsikre seg om at den blir utført av eltakstpersonell med riktig kompetanse. Da er man sikret en tilstandsrapport med høy kvalitet, forteller Espen Masvik, fagsjef i NEK.

Eltakst vil gi oversikt over feil og mangler

En tilstandsvurdering vil gi en oversikt over feil og mangler i anlegget og eventuelt kostnader knyttet til utbedring av disse. Noen mangler være direkte farlige med tanke på brann og personsikkerhet. Slike mangler må utbedres umiddelbart. Andre ganger kan det være anbefalt at man oppgraderer anlegget til en tidsmessig tilfredsstillende kvalitet. Uansett vil huseier være opptatt av kostnadsnivået på utbedring. Tidligere har man vært prisgitt ulike aktørers vurderinger av varierende kvalitet. Dette har nå NEK grepet tak i og utvikler en egen standard for personell som skal taksere elanlegg. Den nye standarden, NEK 405-20 Eltakst, vil sette krav til eltakstpersonellets kompetanse og metodikk for en slik taksering og vurdering av kostnaden.

-Dersom en eltakst avdekker mangler, er det å ha et estimat for hva en utbedring vil koste viktig. NEK vil derfor lansere en ny standard for krav til personell som skal taksere mangler, feil og skader ved et elanlegg. Den nye standarden vil hete NEK 405-20 Eltakst og vil gi rammer for virksomheter som skal foreta skadetakst, tilstands- eller tredjepartsvurdering av elektriske anlegg, samt for sertifisering av slike. Normen setter krav til virksomhet og personell, organisering av eksamens – og sertifiseringsordningen og stiller krav til metode og dokumentasjon av oppdrag. NEK 405-20 Eltakst vil etter planen lanseres høsten 2019.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Korrekt installasjon av elbillader 

Dato
08.03.2024

Lysstoffrørene er historie, hva skjer nå?

Dato
27.10.2023