Tilbake

Elbillading som del av av veibelysningen

Enkelt og genialt: Hvorfor ikke integrere ladestasjonen i mast for veibelysning? Dette er en løsning som har blitt valgt i flere amerikanske byer. Det geniale er at man henger seg på infrastruktur som likevel skal bygges ut.

Ladestolpe

CES 2018, Las Vegas: Produsenten fremhevet at  den viktigste grunnen til å integrere ladepunkt for elbil i lysmastene var å få ned kostnadene. Lysmastene skal likevel settes opp – og kostnadene ved å legge litt tykkere kabel til masten er marginale ifølge produsenten. En vesentlig del av kostnadene ved å etablere ladepunkt er grøft og fundamentering. Slik sett slår man “to fluer i et smekk”.

Ladestolpe

Ladestolpe

Utbygging av infrastruktur for lading av elbiler har knapt kommet i gang. Globalt sett utgjør elbilene en forsvinnende liten del av bilparken. Stemningen i CES leiren var likevel krystallklar – man vil få en migrering til elbiler på sikt. Uavhengig av om dette skjer i et 10-, 15- eller 20-års perspektiv, vil arbeidet med infrastrukturen være omfattende i årene som kommer. Til tross for at rekkevidden for elbilene vil øke i årene som kommer, tilsier volumet at man må få på plass betydelige utbygginger.

Induktiv lading

Induktiv lading

Flere produsenter viste frem prototyper på induktiv lading av elbil. Enkelte hadde også løsninger som allerede er lansert i markedet. Felles utfordring med metoden er at man fortsatt sliter med lav virkningsgrad i løsningene. Det er rett og slett for mye tap i overføringen mellom ladepunkt og kjøretøy. Dette klinger dårlig i et bærekraftperspektiv. Energieffektivitet er tross alt et overordnet mål i det grønne skiftet. Interessen for induktiv lading er imidlertid så høy at produsentene kappes om å løses denne utfordringen.

Enkelte av produsentene NEK snakket med forsket også på robotiserte løsninger for tilknytning mellom bil og ladepunkt. Dette ble fremhevet som et godt alternativ til induktiv lading ble det hevdet. Målet oppnås: nemlig at brukeren skal slippe manuelle operasjoner for å igangsette ladeprosessen.

Look to Norway

Alle produsentene NEK snakket med kjente til den positive utviklingen man har hatt med elbil i Norge. Dette gjaldt også produsenter av ladesystemer som verken var på det norske eller europeiske markedet. Det er tydelig at den sterke norske satsingen på elbil blir lagt merket til rundt om i verden.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 3

Dato
04.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 2

Dato
15.05.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 1

Dato
22.04.2024