Tilbake

Norges kritiske infrastruktur under press!

Årets Elsikkerhetskonferanse, som blir arrangert av NEK, har digital sikkerhet som et viktig tema. At PST-sjef Benedicte Bjørnland kunne fortelle om vår kritiske infrastrukturs sårbarhet var en naturlig del av dette programmet.

Sjef PST Benedicte Bjørnland, Politiets Sikkerhetstjeneste - PST

PST-sjef Benedicte Bjørnland holdt åpningsinnlegget under årets Elsikkerhetskonferanse. Hun kunne fortelle at det pågår en kontinuerlig etterretning fra fremmede makter rettet mot Norge. Russland og Kina ble spesifikt nevnt som spesielt aktive. Dagens spioner er ikke lengre slik vi er vant til fra bøker og film. Fysisk tilstedeværelse blir stadig mindre viktig og det meste foregår digitalt. I Norge er vi langt fremme med digitalisering og enorme mengder informasjon er tilgjengelig digitalt. Dessverre har ikke sikkerheten fulgt den samme utviklingen og vi er sårbare for digital spionasje.

PST-sjefen kunne fortelle at interessefeltet for etterretning har endret seg. Tidligere var mye av fokuset rundt etterretning knyttet til forsvar og myndigheter. Dette gjelder fortsatt, men i tillegg kommer nå spionasje mot private bedrifter for å kunne stjele ledende teknologi og spionasje rettet mot vår kritiske infrastruktur. Som stor produsent av energi er Norges infrastruktur avgjørende for stabiliteten i Norden og Europa. Dette gjør oss sårbare for sabotasje. Både for å ramme oss som nasjon, men også som et pressmiddel mot våre samarbeidende land.

Bjørnland kunne videre fortelle at alle kan bli rammet. Det er lett å tro at man ikke vil være interessant for et lands etterretning, men faktum er at i en digital verden er alle interessante. Hvem som helst kan bli brukt til å plassere skadevare. Gjerne gjennom skreddersydde e-mails, tilpasset mottakers interesse. Ved for eksempel å klikke på en interessant link vil man gi tilgang til at en skadevare blir plassert i organisasjonens system. En annen metode er å plassere skadevare i programvare eller hardware. Gjerne langt ned i kjeden av underleverandører. Disse løsningene er så teknisk avanserte at man skal ha en svært høy kompetanse for å kunne oppdage de.

Benedicte Bjørnland avsluttet med å fortelle at det vil komme nye aktører innenfor spionasje. Morgendagens terrorister har programmering som morsmål, og i en tid hvor stadig mer informasjon overføres digitalt er vår kritiske infrastruktur sårbar og et attraktivt mål.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Kunstig intelligens - en del av hverdagen

Dato
12.04.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Korrekt installasjon av elbillader 

Dato
08.03.2024