Tilbake

Fornybar energi på dagsorden

Flere av NEKs komiteer behandler for tiden standarder om fornybar lokal produksjon – og hvordan dette skal integreres i lokal installasjon og distribusjonsnett. Utviklingen er tydelig i alle IECs medlemsland: Lokal produksjon er ønsket og et viktig bidrag til det grønne skiftet.

IEC

Vårt grønne skifte innen elektrisk kraftproduksjon ble tatt i det vi startet utbygging av våre vannkraftressurser. Allerede i dag er nær 100% av den elektriske energi vi bruker basert på fornybare ressurser. Til tross for dette er lokal produksjon basert på sol- eller vindkraft i aller høyeste grad aktuelt i vårt land. Kortreist energiproduksjon vurderes av stadig flere bygningseiere som interessant og konkurransedyktig. Parallelt med dette  skjer det intens forskning på å øke effektiviteten for lokale produksjonsanlegg og på å utvikle effektive energilagringssystemer.

Standardiseringsarbeidets bidrag

Standardiseringsarbeidets viktigste leveranse i denne prosessen er å bidra til at alle brikkene i puslespillet faller på plass. Standardene er dermed en viktig forutsetning for at leverandørindustrien kan utvikle kostnadseffektive konsepter som passer i de fleste landene og at disse blir anerkjent av myndighetene.

NEKs komiteer på ballen

Flere av NEKs komiteer arbeider med de ulike brikkene i puslespillet:

  • NK 8 arbeider med hvordan lokale produksjonsanlegg kan integreres systemteknisk i installasjon eller lokalt distribusjonssystem
  • NK13 arbeider med energimålesystemer som håndterer måling og utveksling mot lokal netteier
  • NK 57 arbeider med IT-arkitektur og informasjonssikkerhet for fjernstyrte anlegg på alle nettnivåer
  • NK 64 arbeider med hvordan elsikkerhet kan opprettholdes ved integrering av lokale produksjonsanlegg i den elektriske bygningsinstallasjonen
  • NK 82 arbeider med produksjonsanlegg for solkraft
  • NK 88 arbeider med produksjonsanlegg for vindkraft
  • NK 118 arbeider med IT-arkitektur for lokale anlegg som skal kommunisere med netteier og aggregator
  • NK 120 arbeider med elektriske energilagringssystemer

Dersom du ønsker å bidra i dette arbeidet, enten som representant for leverandørindustrien, bygningseiere, interesseforening er du velkomment til å søke opptak i en av de nevnte komiteene. I disse vil du møte et solid kollegium av fageksperter.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400

Dato
15.05.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400

Dato
26.04.2024

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024