Tilbake

Vellykket CIGRÉ-konferanse er avholdt i Paris!

For 46. gang ble Cigre-sesjonene åpnet i Paris søndag 21. august. Med totalt over 8.000 besøkende til utstilling og tekniske presentasjoner er dette en betydelig kongress for alle med interesse for store elektriske systemer.

Cigré session 46

Cigré er en viktig samarbeidspartner med IEC og mange utstillere og tekniske presentasjoner fremhever standardisering som avgjørende for at gode løsninger skal komme på plass.

Keynote - Claudio Facchin, ABB - Big Shitft in Power

Keynote – Claudio Facchin, ABB – Big Shitft in Power

Åpningsforedraget til ABBs President for Power Grids Division, Claudio Facchin, trakk frem karakteristikker i nettutviklingen de nærmeste årene. Herunder utviklingen av globale supernett, digitalisering, energilagring og nye forretningsmodeller. Endringene skjer raskere og raskere og det er viktig for alle parter å være innstilt på dette skiftet. NEK merker også dette ved at standardiseringsarbeidet må tilpasse seg og utvikle standarder og endringer med et høyere tempo.

Magne Runde, Senior Executive, Sats Certification

Magne Runde, Senior Executive, Sats Certification

Fra Norge deltar ca. 80 personer, men i utstillingsområdet er det kun en norsk utstiller å få øye på blant totalt 250 utstillere. Det er SATS Certification som utsteder sertifikater og ytelsesrapporter for høyspenningsmateriell utført av medlemslaboratorier som er akkreditert i henhold til ISO/IEC 17025. Magne Runde som har sitt daglige virke i Sintef Energy Research og SATS Certification forteller at de deltar på Cigré for å tiltrekke seg nye kunder.

NEK er representert ved fagsjef Lars Ihler.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Eltransportforum har ny leder

Dato
30.11.2023

Hva er en tolkning av standarder?

Dato
18.10.2023

Digitalisering - nødvendig for å lykkes med havvind

Dato
17.10.2023