Tilbake

Når passerer vi 1 milliard i elkontroll?

NEK registrerer en tydelig økning i spredningen av NEK 405 – elkontroll i bolig og næringsbygg. Det har tidligere vært antydet at markedet innen elkontroll burde ligge i størrelsesorden 1-2 milliarder kroner årlig.

Forsidebilde NEK 405:2015

Slike beregninger tar utgangspunkt i anslått akkumulert verdi av anleggsmassen, årlige investeringer innen elektriske anlegg og erfaringer med levetid for slike anlegg.

Normkomite NK 219, som forvalter NEK 405, er tydelig på at dersom elsikkerheten skal opprettholdes bør det gjennomføres elkontroll i snitt hvert 5. år. Den offentlige kontrollen av elektriske anlegg som gjennomføres av Det Lokale Eltilsyn (DLE) er ikke på noen måte tilstrekkelig til å dekke behovet. I gjennomsnitt besøkes bolighus omtrent hvert 20. år.

Betalingsvilje

Hvor lang tid det tar å utvikle tilstrekkelig betalingsvilje i markedet for tjenester innen elkontroll er uvisst, men den økte spredningen av NEK 405 viser tydelig at stadig flere virksomheter ruster seg for dette spennende markedet. NEK minner om at kundene ikke alltid kommer på «sølvfat»:

Eiere må av og til minnes om sitt ansvaret for ettersyn, kontroll og vedlikehold av elektriske anlegg og utstyr. Selv om de ved eget tiltak kan foreta enklere ettersyn, krever det kompetanse for å gjennomføre en grundig kontroll, sier fagsjef Leif T. Aanensen hos NEK.

Dokumentert kompetanse

Virksomheter som har dokumentert kompetanse etter NEK 405 kan levere kvalitative tjenester innen elektrotermografering, elkontroll i bolig og næringsbygg man vi vet markedet trenger.

Den største utfordringen består i å utvikle tillit og tilstrekkelig betalingsvilje for slike tjenester, fortsetter Aanensen.
Fagsjefen legger til at NEK skulle gjerne ha presentert nøkkeltall for hvordan markedet innen elkontroll utvikler seg, men må foreløpig nøye seg med å konstatere at NEK 405 spres til stadig nye grupper.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Gratis veileder om ikke-elektriske tennkilder i Ex-områder

Dato
07.06.2024

Bli med NEK til Young Professionals i Edinburgh

Dato
06.06.2024

Hydrogentog  – utvikling i full fart

Dato
06.06.2024