Tilbake

En rapport fra møtet i TC 4 WG 33

TC 4 WG 33 har hatt et arbeidsmøte i Harbin i Kina i januar. Denne arbeidsgruppen arbeider med å forberede internasjonale standarder for hydraulisk roterende maskineri i forbindelse med produksjon av og utvikling av vannkraft. Målet er å lage en “Technical Specification for Francis Turbine Pressure Fluctuations Transposition.”

Professor Torbjørn K. Nielsen på TC 4 WG 33 møte i Harbin, Kina

Kort om initiativet for denne arbeidsgruppen

I forbindelse med modelltester i laboratoriet er man pålagt å måle trykkpulsasjoner i modellen. Formålet med slike modellmålinger er naturligvis å kunne prediktere bedre prototypens oppførsel. Fysikken i problemet tilsier, imidlertid, at trykkpulsasjoner ikke uten videre er skalerbare. Det ble derfor fra IEC/TC4 tatt initiativ til å utnevne en arbeidsgruppe for å eventuelt komme frem til en omforent forståelse. Kina ønsker å få en større rolle innenfor IEC, og sjefingeniør Mr. Qin fra Harbin Electric Machinery Company (HEMC) ble formann i arbeidsgruppen. Fordi kineserne ikke har erfaring med standardiseringsarbeid i TC4, ble undertegnede og leder i NK 4 bedt om å være sekretær for gruppen.

Møte i Harbin

Dette var det tredje møtet i TC 4 WG 33. Det ble fremlagt et 10-talls måleresultater fra modelltester med tilsvarende målinger i prototyp. Det ble et fruktbart to-dagers møte i Harbin, hvor vi i fellesskap kom frem til at i visse driftspunkter er det rimelig å anta skalerbarhet. I andre driftspunkter er avviket imidlertid stort. For å få fortgang i utarbeidelse av den tekniske spesifikasjonen ble arbeidsoppgaver fordelt i gruppen. Videre plan er å møtes i Ljubljana 7.-8. september. Håpet er å kunne legge frem en skisse (Draft) til TC4s Plenary Meeting i Kina neste år.

Blant totalt 14 deltakere, 9 fra Europa og resten kinesere, deltok Anders Wedmark (Rainpower) og undertegnede fra Norge. Vi ble alle tatt godt vare på av bedriften og universitetet Harbin Institute of Technology (HIT). Harbin er en by med 4mill innbyggere, betydelig modernisert de siste årene. Tidligere var Harbin russisk, med ble overgitt til Kina i 1949. Det er derfor mange gamle bygninger med russisk stil. Den Trans-Sibirske jernbane har en av sine stasjoner her. Harbin er for øvrig kjent for sin is-festival. En av kveldene ble vi tatt med dit. Det var absolutt et syn verdt.

Professor Torbjørn K. Nielsen,
NTNU, Dep of Energy- and Process Engineering, Waterpower Laboratory

Relaterte artikler

Se alle nyheter
Solcelleanlegg

NEK er på jakt etter fagansvarlig for fornybar energi

Dato
19.06.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Standard for maritime brenselceller

Dato
19.10.2023