Webinar – Standard for forsvar og beredskap

Generatorpark-Tsjad

Meld deg på vårt webinar!

Knut Karlsen

Velkommen til webinar!

NK 500 er komiteen for elektroteknisk standardisering for forsvar og beredskap. Nå starter arbeidet med en ny standard på området. 

Dette arrangementet har som hensikt å informere aktuelle interessenter om prosjektet og gi aktuelle kandidater mulighet til å delta i prosjektgruppen.

Prosjektet har arbeidstittelen «Systemstandard for mobile anlegg» og skal omfatte krav til el og ekom i systemer som deployeres i forbindelse med beredskapsaktørenes oppdrag.  

Standard for forsvar og beredskap

Sektorens spesielle behov og forutsetninger, som følge av bruksmønster og operasjonsmiljø er i liten grad spesifisert i enkeltstående sivile standarder. Det er et behov for å identifisere og samle krav fra de ulike standardene for å ivareta beredskapsaktørenes krav til funksjonalitet og sikkerhet. En standard på dette området vil kunne forbedre krav i anskaffelser og føre til mer enhetlige leveranser til forsvars- og beredskapssektoren. Denne tilnærmingen vil skape forutsigbarhet for leverandørene og beredskapsaktørene. 

Dato: 28. januar 2022, kl. 10:00 – 10:45

Adresse: Webinar

Pris: Gratis

Program

10:00 – 10:10 Introduksjon
Om NEK og etablering av Forsvar og Beredskap som nytt fagområde. 
Leif Aanensen – NEK

10:10 – 10:20 NK 500
Om etablering av NK 500. Status og fremdrift.
Kristoffer Gjertsen – NEK

10:20 – 10:30 Ny standard for forsvar og beredskap
Om den nye standarden, prosjektplan og hvordan deltakerne kan involvere seg.
Knut Karlsen – FMA

10:30 – 10:45 Spørsmål og avslutning
Spørsmål fra deltagerne
Alle

Registrering