Webinar – Ladeklare bygg 2022

Meld deg på vårt webinar angående ladeklare bygg

Adobe Stock

Hva er ladeklare bygg?

Det vil innen 2030 være mer enn 2.000.000 ladbare biler i Norge. Kapasiteten for lading må derfor økes.

Bestemmelsene i TEK 17 sier at alle bygg med parkeringsplass skal være ladeklare. Dette blir det tatt hensyn i NEK 400:2022, som inneholder kravene til elanlegg i ladeklare bygg.

Webinaret vil gå gjennom den foreslåtte delnormen og det vil også ta for seg utfordringer med planlegging, etablering, drift og kontroll av ladeanlegg for elektriske kjøretøy.

Ladeklare bygg

Dato: 03. februar 2022, kl. 10:00 – 14:00

Adresse: Webinar

Pris: Kr. 1.990,-. NEK komitemedlemmer  kr. 1.490,-. Studenter gratis, kontakt NEK for mer info. Priser eks. mva.

 

Program

Oppstart og innledning

10:00 Kort om seminaret og målet med det
Tommy Lundekvam – fagsjef lavspenning i NEK

Regelverk og rammer

10:10 – 10:30 Offentlig krav til ladeklare bygg
Brit Roald – Direktoratet for byggkvalitet

10:30 – 10:45 Ladeklare bygg i NEK 400:2022 – Bakgrunn og organisering
Jon-Steinar Hanstad – Teknisk direktør i Nelfo

10:45 – 11:00 Ladeklare bygg i NEK 400:2022 – Innhold og krav
Jan Tore Gjøby – Daglig leder i eMOBILITY Norway og leder NK 69

Nett og systemaspekt

11:00 – 11:15 Rammebetingelser fra netteier
Foredragsholder annonseres senere

11:15 – 11.30 Tilknytning – NEK 399. Hva er egnet tilknytningsmetode?
Andre Indrearne – Avdelingsleder i REN og leder av NK 301

11:30 – 12:30 Lunsj

Plan og utførelse

12:30 – 12:45 Prosjekteringskriterier: – Kapasitet – Energilagring – Skalerbarhet
Øystein Støle, manager E-Mobility OneCo

12:45 – 13:00 Utførelse – hva må til for å få til et ladeklart bygg? Hvilke kostnader tilkommer for å gjøre anlegget operativt i ettertid?
Foredragsholder annonseres senere

Drift og økonomi

13:00 – 13:15 Drift ladeparker: – Aktuelle problemstillinger – Drift og vedlikehold
Foredragsholder annonseres senere

Tilsyn, ettersyn og vedlikehold

13:15 – 13:30 Myndighetenes tilsyn med ladeparker – funn fra tilsyn
Jan Cato Hovde – Daglig leder Rejlers Elsikkerhet

13:30 – 13:45 Eiers ettersyn og vedlikeholdsplikt
Christian Heyerdal – DLE Telemark og Vestfold

13:45 – 14:00 Oppsummering
Jan Tore Gjøby – Daglig leder i eMOBILITY Norway og leder NK 69

Meld deg på!