Tilbake

Vindkraft – brukergruppe for overvåking og styring, IEC 61400-25

Statkraft var vert for brukergruppen for standardisering av data for overvåking og styring av vindkraft. 22.-24.mars hadde foreningen sitt årsmøte hos Statkraft på Lysaker. Standarden IEC 61400-25 er utviklet for overvåking og styring av vindkraft, og Statkraft har vært medlem i brukerforeningen siden den ble opprettet i mars 2009.

Brukerforeningen IEC 61400-25
Statkraft

Arbeidet med IEC 61400-25 ble startet opp i NK 88 og IEC TC 88 i 2001. Statkraft var en av initiativtagerne.

Brukerforeningens oppgaver er å støtte og promotere bruken av standarden. Målgruppen er produsenter som bygger vindkraft og produsenter av vindmøller.

Møtet på Lilleaker i uke 12 var todelt. Hovedtemaet var den årlige generalforsamlingen, men gjennomgang av faglige spørsmål om standarden sto også på dagsorden.

Deltagerne fikk også en presentasjon av Statkraft og deres satsing på vindkraft, samt en kort befaring på kraftsentralen.

NEKs fagsjef Lars Ihler deltok i deler av det faglige møtet. Han oppfordrer flere norske produsenter til å ta kontakt med den norske komiteen NK 88 for å finne ut mer om IEC 61400-25 og andre internasjonale standarder som forvaltes av komiteen.

Klikk her for å lese mer om brukerforeningen.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Gratis NEK 399 seminar i Trondheim!

Dato
10.05.2022

Nærmere 1.200 påmeldt gratis webinar 5. mai

Dato
28.04.2022
Lars Jackob Paulsen

Ny fagsjef for elektriske forsyningsanlegg

Dato
28.04.2022